"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Guide till biblioteket: Doktorand

Du som är doktorand vid Umeå universitet kan få hjälp av biblioteket under hela din forskarutbildning - med allt från informationssökning och akademiskt skrivande till publicering och hantering av forskningsdata. I den här guiden hittar du tips på hur du kan använda biblioteket och länkar till våra kurser samt mer information.

Kurser och handledning för doktorander

Biblioteket erbjuder undervisning och individuell handledning genom hela din doktorandutbildning. Vi kan ge dig stöd när du behöver:

 • effektivisera och systematisera din informationssökning
 • tidsplanera och organisera ditt arbete
 • utveckla ditt akademiska läsande och ta bättre anteckningar
 • komma igång med ditt skrivande och förbättra dina akademiska texter 
 • hantera dina referenser
 • skapa intresseväckande presentationer av din forskning.

Vi har många kurser, workshoppar och seminarier som du kan anmäla dig till och vi kan också skräddarsy innehåll för specifika doktorandgrupper. Det finns även möjlighet för dig att gå på drop-in och föreläsningar för studenter eller boka individuell handledning. Biblioteket medverkar också i flera doktorandkurser på de olika fakulteterna.

Hitta det du behöver i våra samlingar

På våra bibliotek får du tillgång till många olika typer av samlingar, både digitala resurser och fysiskt material. Här finns bland annat den senaste vetenskapliga litteraturen, världsunika arkiv- och specialsamlingar, svensk skönlitteratur och mycket mer. Om du inte hittar det material du söker efter i bibliotekets samlingar så kan du efterfråga det. Vi köper in eller fjärrlånar det du behöver för din forskning. 

Hantera forskningsdata genom hela doktorandtiden

På bibliotekets webbplats hittar du information och resurser om forskningsdata. Vi erbjuder även individuell rådgivning om hur du ska hantera dina data.

Ta fram en datahanteringsplan

Du som är doktorand vid Umeå universitet har möjlighet att enkelt skapa din datahanteringsplan i verktyget DMPonline. Verktyget innehåller mallar som uppfyller flera finansiärers förväntningar på datahanteringsplaner. Du kan dela planen med dina kollegor under arbetets gång.

Datahanteringsplanens utformning

DMPonline (Umu)

Beskriv och tillgängliggör dina meta(data)

Forskningsdata ska vara så öppna och tillgängliga som möjligt, och det är viktigt att dina data beskrivs på ett bra sätt genom metadata. En metadatabeskrivning gör att dina data blir sökbara även om de inte kan vara öppet tillgängliga.

Biblioteket kan hjälpa dig att hitta rätt plattform för att beskriva dina data och om möjligt göra dem öppet tillgängliga. Umeå universitet är medlem i det nationella konsortiet Svensk Nationell Datatjänst (SND) och jobbar därför framför allt med SND:s datakatalog.

Beskriva forskningsdata i SND:s katalog

FAIR data 

Publiceringsprocessen - råd och hjälp

Du kan vända dig till biblioteket när du behöver stöd i publiceringsprocessen, till exempel om du har frågor som rör: 

 • val av publiceringskanal
 • publicering med öppen tillgång (open access)
 • upphovsrätt
 • registrering i universitetets publikationsdatabas DiVA.

Publicera din forskning med öppen tillgång 

I forskarsamhället pågår en omställning till öppen vetenskap vilket betyder att du förväntas publicera dina forskningsresultat med öppen tillgång. Som doktorand vid Umeå universitet kan du kostnadsfritt eller till en lägre kostnad publicera dig med öppen tillgång hos många av de stora tidskriftsförlagen tack vare bibliotekets publiceringsavtal. I vår sökfunktion kan du se om en tidskrift som du vill publicera dig i ingår i våra avtal.

Open access

Avtal för publicering med öppen tillgång

Registrera din forskning i DiVA 

Som doktorand ska du registrera allt som du publicerar under din verksamma tid vid Umeå universitetet i publikationsdatabasen DiVA. Du behöver fylla i ditt Umu-id för att dina publikationer ska visas på din personliga sida på umu.se.

I DiVA kan du både publicera och långtidsarkivera fulltexter för att göra din forskning mer synlig. Många förlag tillåter att den accepterade versionen av en publikation görs tillgänglig i en publikationsdatabas.

Publicering i DiVA 

Parallellpublicering

Analysera forskning

Biblioteket genomför analyser av forskning och kan hjälpa dig om du har frågor som rör till exempel

 • bibliometri (analys av vetenskaplig publicering)
 • altmetri (analys av forskningens genomslag utanför akademin)
 • impact factor (mått för publikationers genomslagskraft).

Analys och utvärdering

När du börjar bli färdig med din avhandling

När du skrivit färdigt din avhandling är det dags att publicera den, så kallad spikning. Ansök om disputation först - biblioteket bokar in datum för spikning när ditt disputationsdatum är fastställt.

I samband med din spikning behöver du tänka på att

 • beställa ISBN för din avhandling
 • boka en spikningsceremoni om du vill ha en sådan
 • registrera avhandlingen i universitetets publikationsdatabas DiVA
 • lämna tre tryckta exemplar av avhandlingen till biblioteket.

Hitta fler tips i våra andra guider

I våra guider för studenter, lärare och forskare kan du också hitta information som är intressant för dig som är doktorand.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2023-03-31