"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bibliotekets organisation

Bibliotekets verksamhet är organiserad i sju avdelningar, en enhet, ledningsgrupp och biblioteksstyrelse.

Avdelningar

 • Arkiv- och specialsamlingar
 • IT-avdelningen
 • Kansli
 • Kundservice
 • Media
 • Medicinska biblioteket
 • Vetenskaplig kommunikation

Enheter

 • Universitetspedagogik och lärandestöd

Ledning

 • Biblioteksstyrelse
 • Överbibliotekarie
 • Ledningsgrupp
 • Universitetspedagogik och lärandestöd:s styrelse

Överbibliotekarie

Mikael Sjögren
Överbibliotekarie
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 80

Biblioteksstyrelsen

Den övergripande styrningen av Umeå universitetsbibliotek sker genom Biblioteksstyrelsen. Styrelsen består av dekaner och prodekaner, studentrepresentanter, en ledamot utsedd av biblioteket och fackliga representanter med yttrande- och förslagsrätt. Biblioteksstyrelsen fastställer varje år verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt bokslut och budget.

Mandatperioden 1 januari 2022 till 31 december 2025

Ledamöter:

 • Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet (ordförande)
 • Mikael Sjögren, överbibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek
 • Malin Josefsson, ställföreträdande överbibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek
 • Morgan Palmqvist, överbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek
 • Maria Nilsson, professor vid Medicinska fakulteten
 • Karolina Broman, vicedekan vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Gregory Neely, prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Christer Nordlund, dekan vid Humanistiska fakulteten
 • Lars-Erik Lauritz, föreståndare för Lärarhögskolan
 • Representant för studentkårerna: William Nordberg (NTK), Nemrut Karatas (UMS) och Paulette van der Voet (US)

Adjungerade:

 • Anders Lennver, representant för fackförbundet ST 
 • Petra Mörtvik, representant för fackförbundet Saco

Övriga:

 • Hanna Rantamäki, administrativ chef vid Umeå universitetsbibliotek (sekreterare)
 • Sara Öström, controller vid Umeå universitetsbibliotek
Senast uppdaterad: 2024-03-01