"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Spikning och spikningsceremoni

Spikning är ett annat ord för att publicera eller offentliggöra en doktorsavhandling.

Spikning

Den formella spikningen av din doktorsavhandling sker i och med den elektroniska publiceringen i DiVA. På så vis säkerställs att avhandlingen är tillgänglig för att läsas innan disputationen. Alla uppgifter som allmänheten behöver veta inför disputationen samlas i informationen om avhandlingen i DiVA, på ett sätt som är lätt att sprida.

Registrera din avhandling

Doktorsavhandlingar ska spikas minst tre veckor innan disputationsdatumet. När beslutet om disputation är fastställt kommer biblioteket att kontakta dig med mer information om spikningen. 

Biblioteket granskar din registrering i DiVA innan publiceringen av avhandlingen. Därför är det också viktigt att du har registrerat din avhandling minst tre arbetsdagar innan ditt spikningsdatum. 

Publiceringen sker sedan automatiskt på ditt spikningsdatum - oavsett när du själv registrerade avhandlingen i DiVA.

Registrera och publicera din avhandling

Spikningsdatum

Vårterminen 2024

8 januari: Första möjliga spikningsdatum
24 maj: Sista möjliga spikningsdatum

Höstterminen 2024

15 augusti: Första möjliga spikningsdatum
20 december: Sista möjliga spikningsdatum

Lämna fysiska exemplar till biblioteket

Senast på ditt spikningsdatum är det obligatoriskt för dig som går upp för en doktorsexamen att lämna in tre fysiska exemplar av din avhandling till biblioteket, vart och ett försett med spikblad.

Om du ska ha en spikningsceremoni behöver du ha med dig ytterligare ett exemplar av avhandlingen för att spika upp på planket. 

Lämna de tre obligatoriska exemplaren i Universitetsbibliotekets informationsdisk eller till bibliotekspersonal i samband med en eventuell spikningsceremoni. Universitetsbiblioteket är det bibliotek som ligger på campusområdet i anslutning till Lindellhallen i Samhällsvetarhuset.

Du kan också lämna in dina fysiska exemplar i förväg, be någon annan lämna dem åt dig eller skicka dem med post till:

Umeå universitetsbibliotek
901 74 Umeå

Även du som har skrivit en licentiatavhandling som ges ut i tryckt format ska lämna ett fysiskt exemplar av avhandlingen till biblioteket.

Spikningsceremoni

Tidigare offentliggjordes avhandlingen i och med att doktoranden bokstavligen spikade upp den. Detta är inte längre obligatoriskt, men det är fortfarande möjligt att ha en spikningsceremoni där du spikar upp ett fysiskt exemplar av din avhandling. Ceremonin är numera främst ett festligt inslag i disputationsprocessen som utspelar sig i Studiesalen på Universitetsbiblioteket. Personal från biblioteket agerar värd och håller i spikningsceremonin.

Spikningsceremonin brukar oftast hållas samma dag som din formella spikning, det vill säga samma dag som avhandlingen publiceras i DiVA. Spikningsceremonierna gör, precis som den obligatoriska spikningen, uppehåll för ledigheter och helger, så var ute i extra god tid om din disputation ska ske i januari eller i samband med sommaren.

Boka spikningsceremoni

Om du vill ha en spikningsceremoni använder du bibliotekets formulär. Skicka in din bokning minst 1 vecka före önskat datum.

Boka spikningsceremoni

Senast uppdaterad: 2024-02-28