Hoppa direkt till innehållet
printicon

Publicera

Resurser för forskare kring akademisk publicering och vetenskaplig kommunikation.

Vetenskaplig publicering
Vetenskaplig publicering

Publicering i DiVA, open access samt möjligheten till utgivning av vetenskaplig tidskrift

Avhandlingar
Avhandlingar

Att registrera och spika din avhandling.

Analys och utvärdering
Analys och utvärdering

Resurser för analys och utvärdering av vetenskaplig kommunikation

Infrastruktur för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata
Infrastruktur för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata

Resurser och stöd kring hantering och tillgängliggörande av forskningsdata, inklusive datahanteringsplaner.