"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor om avhandlingar och spikning

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om registrering och publicering av avhandlingar i DiVA, spikning, ISBN, ISSN, delarbeten i sammanläggningsavhandlingar samt upphovsrätt kring bilder och illustrationer.

Spikning, ISBN och ISSN

Hur bokar jag spikning?

När biblioteket får beslutet om din disputation bokar vi din spikning och skickar dig mer information om spikningen. På Umeå universitet sker spikningar digitalt i DiVA. Läs mer om spikningar här:

Spikning och spikningsceremoni

Om du dessutom vill ha en spikningsceremoni bokar du den via vårt bokningsformulär minst 1 vecka före önskat datum.

Boka spikningsceremoni

Hur får jag ett ISBN till min avhandling?

Du beställer ISBN av biblioteket via vårt formulär:

Beställ ISBN

Hur får jag ett ISSN till min avhandling?

ISSN hanteras av den fakultet eller institution som ger ut serien där din avhandling publiceras. Kontakta dem för att få ISSN och löpnummer i serien.

Registrera och publicera i DiVA

Kan biblioteket hjälpa mig att registrera min avhandling i DiVA?

Eftersom det är du som har mest kunskap om din avhandling och disputation är det bäst att du själv registrerar avhandlingen i DiVA.

Följ instruktionerna på sidan:

Registrera och publicera din avhandling

Kontakta biblioteket om du har frågor kring registreringen. Om du önskar kan vi boka ett möte där vi går igenom registreringen.

Kontakta biblioteket

Kan jag registrera en äldre avhandling i DiVA?

Avhandlingar utgivna vid Umeå universitet kan publiceras i fulltext

Om din avhandling inte är registrerad i DiVA är du välkommen att göra det. Genom att registrera din avhandling ser du till att den blir tillgänglig och bevarad i digitalt format.

Om upphovsrätten tillåter det kan du också göra avhandlingen tillgänglig i fulltext i samband med registreringen.

Om du redan har registrerat din avhandling i DiVA och vill lägga till fulltexten i efterhand kan du kontakta biblioteket.

Du som har ett aktivt Umu-id loggar in med det i DiVA och gör registrering plus eventuell uppladdning av fulltext. Välj manual utifrån om du ska registrera en monografisk avhandling eller en sammanläggningsavhandling. 

Följ instruktionerna på sidan:

Registrera och publicera din avhandling

Om du inte har ett aktivt Umu-id kan du kontakta biblioteket så hjälper vi dig att registrera din avhandling. Om avhandlingen endast finns i tryckt format kan den digitiseras för att publiceras i DiVA, förutsatt att upphovsrätten tillåter det. 

Digitisera din vetenskapliga publikation

Observera att avhandlingar skrivna vid Umeå universitet från 2004 och senare redan är registrerade i DiVA.

Avhandlingar utgivna vid andra lärosäten kan endast registreras

Du som skrev din avhandling vid ett annat lärosäte kan registrera den i DiVA om du vill. Du väljer då rätt manual ovan och följer instruktionerna, men utan att ladda upp filen som innehåller din avhandling.

Om avhandlingen finns i en annan databas kan du för att underlätta arbetet använda manualen för att importera publikationer:

Manual: Importera publikationer till DiVA

Har du frågor om äldre avhandlingar?

Använd bibliotekets kontaktformulär om du har frågor om äldre avhandlingar. Om din fråga gäller DiVA väljer du alternativet ”Publicering, avhandlingar och forskningsdata”. För frågor kring digitisering av tryckt material väljer du alternativet "Arkiv och specialsamlingar".

Kontakta biblioteket

Kan jag byta ut fulltexten av min avhandling efter att avhandlingen spikats i DiVA?

Nej. Om du upptäcker fel i avhandlingen efter att den spikats kan du göra en erratalista (förteckning över felaktigheter). Skicka erratalistan till publicering.ub@umu.se så laddar vi upp den i DiVA. Mall för errata hittar du bland universitetets mallar för trycksaker:

Mallar med logotyp (Aurora)

Jag har fått tillstånd att senarelägga den elektroniska publiceringen av min  avhandling. Ska jag ändå registrera den i DiVA senast tre dagar innan mitt spikningsdatum?

Ja, du ska registrera din avhandling i DiVA minst tre arbetsdagar innan ditt spikningsdatum.

Biblioteket sätter en embargotid på avhandlingen enligt beslut från fakulteten. Fulltexten av din avhandling blir publicerad och synlig i DiVA först efter embargotidens slut.

Uppgifter om avhandlingen, inklusive abstrakt och spikblad, blir däremot synliga i DiVA på ditt spikningsdatum.

Följ instruktionerna på sidan:

Registrera och publicera din avhandling

Delarbeten i sammanläggningsavhandlingar

Ska avhandlingen innehålla mina delarbeten?

Du ska inkludera alla dina delarbeten i den tryckta versionen av din avhandling.

I den digitala versionen av din avhandling i DiVA ska du endast publicera din kappa. Du ska också registrera uppgifter om dina delarbeten, men du måste inte ladda upp själva fulltexten för dem.

Hur du inkluderar publicerade delarbeten i din tryckta avhandling

För att kunna inkludera publicerade delarbeten i din avhandling måste du antingen ha

  • behållit upphovrätten
  • tillstånd från det förlag du skrivit över upphovsrätten till.

Om du behållit upphovsrätten till delarbetet så kan du ta med det i avhandlingen utan att fråga om godkännande av förlaget. Om du skrivit över upphovsrätten till ett förlag så behöver du ha tillstånd från dem för att kunna inkludera delarbetet i din avhandling. Tillståndet kan antingen finnas i publiceringsavtalet du ingick med förlaget, eller så kan du söka tillstånd via förlagets webbplats.

Opublicerade arbeten

Du ska även inkludera opublicerade delarbeten i den tryckta versionen av din avhandling.

Hur du registrerar din kappa och dina delarbeten i DiVA

I den digitala versionen av din avhandling är det endast kappan som publiceras i fulltext. Delarbeten, inklusive opublicerade arbeten, registrerar du separat i DiVA innan du registrerar avhandlingen. Följ instruktionerna i manualen:

Registrera sammanläggningsavhandling i DiVA

När du registrerar dina delarbeten i DiVA kan du också ladda upp själva artiklarna. För att göra det måste du antingen ha:

  • behållit tillräckligt mycket av upphovsrätten för att dela din artikel i DiVA, eller
  • ha tillstånd från förlaget att dela din artikel i DiVA, så kallad parallellpublicering.

Parallellpublicera

Kontakta gärna biblioteket om du vill ha hjälp med att dela dina delarbeten i DiVA.

Kontakta biblioteket

En artikel i min avhandling är publicerad med öppen tillgång under en Creative commons-licens. Behöver jag tillstånd från tidskriften för att publicera artikeln i avhandlingen?

Du behöver inget tillstånd för att publicera ditt delarbete i din avhandling i det fallet. När du publicerar med öppen tillgång under en Creative commons-licens behåller du oftast hela (eller tillräckligt mycket av) upphovsrätten för att använda delarbetet i din avhandling.

Läs mer om upphovsrätt och Creative commons här:

Upphovsrätt och öppna licenser vid publicering

Ska jag registrera manuskript som ingår i min avhandling, men som ännu inte är publicerade?

Du ska registrera uppgifter om alla delarbeten som ingår i din avhandling, det vill säga både publicerade och opublicerade delarbeten. Opublicerade delarbeten registrerar du som manuskript i DiVA.

Följ instruktionerna i manualen:

Registrera sammanläggningsavhandling i DiVA

Upphovsrätt, bilder och illustrationer

Kan jag sätta en Creative commons-licens på min avhandling?

För monografier, där du äger upphovsrätten, kan du själv välja att licensiera avhandlingen under en Creative commons-licens.

För sammanläggningsavhandlingar så kan du enbart sätta en Creative commons-licens på själva kappan, alltså inte delarbetena. Tänk på att eventuella illustrationer i kappan kan skyddas av annan upphovsrätt. Eventuella delarbeten som inte är publicerade äger du själv upphovsrätten till.

Du kan lära dig mer om att licensiera material enligt Creative commons i bibliotekets öppna kurs:

Online-kurs: Creative commons-licenser i vetenskaplig publicering

Att välja av licens

Använd verktyget från Creative commons för att välja licens:

Share your work (Creative commons)

Förlagsutgivna avhandlingar

Om du ger ut din avhandling hos ett förlag är valet inte alltid upp till dig, men ibland kan förlagsutgivna avhandlingar få en Creative commons-licens. Kolla med förlaget vad som gäller eller kontakta biblioteket.

Kontakta biblioteket

Hur gör jag om jag vill använda en bild eller illustration i min avhandling?

När du vill använda en bild eller en illustration som någon annan har gjort och verket saknar en Creative commons-licens så måste du i regel söka tillstånd från alla upphovsrättsinnehavare. Det kan till exempel vara både upphovspersoner och förlag inblandade som du behöver tillstånd från.

Att använda bilden eller illustrationen som omslagsbild

Om du ska använda bilden eller illustrationen som omslagsbild på din avhandling så ska du ge erkännande till upphovspersonerna på sida två i inlagan, vilket är samma sida som information om tryckning och ISBN står. Ange först upphovspersonernas namn och därefter namnet på verket.

Exempel på hur du kan skriva i din avhandling:

Omslagsbild: Förnamn Efternamn "Namn på verket"

Hur gör jag om jag vill använda en bild eller illustration med Creative commons-licens i min avhandling?

Det finns flera olika typer av Creative commons-licenser. Det är viktigt att du följer den licens som gäller för det verk du vill använda. Här kan du läsa mer:

Upphovsrätt och öppna licenser vid publicering

När du använder något som har en Creative commons-licens måste du ge erkännande till upphovspersonen både när du inkluderar verket i din avhandling eller använder det som omslagsbild. Det innebär att du anger

  • namn på verket
  • var originalet finns, det vill säga länk till verket
  • upphovspersonens namn (och gärna länk om det finns)
  • vilken licens som verket är licensierat under, samt länk till licensen.

Exempel på hur du kan skriva i din avhandling

Omslagsbild: Butterfly fish in aquarium av Gladnes är licensierad under CC BY 4.0

Exempel på hur du kan kombinera referens och erkännande i en bildtext

Bild 1. Butterfly fish in aquarium. (Gladnes 2012). CC BY 4.0

Om du har gjort ändringar i bilden

Om bilden har en Creative commons-licens som tillåter bearbetningar kan du göra ändringar i bilden. Du ska då också ange hur verket bearbetats i din licensinformation. Observera att bearbetningar inte är tillåtna om licensen har villkoret ”ND”.

Omslagsbild: Thorsten Bosch, “Coala in tree”. Licens CC-BY 2.0 / text har lagts till originalet

Om dina ändringar är så pass tongivande att du har skapat ett nytt verk så bör du också ange en licensinformation för det nya verket. Här kan du läsa mer:

Recommended practices for attribution (Creative commons Wiki)

Kontakt och support

Boka rådgivning och utbildning inom publicering och forskningsdata

Boka rådgivning och utbildning kring vetenskaplig publicering, forskningsdatahantering och DiVA.

Kontakta biblioteket

Välkommen att kontakta oss via formulär, chatt eller telefon. Här hittar du även våra adresser och öppettider.

Senast uppdaterad: 2024-06-14