"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor om avhandlingar och spikning

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om avhandlingar och spikning av doktorsavhandlingar.

Allmänna frågor

Hur bokar jag spikning?

När biblioteket får beslutet om din disputation bokar vi din spikning och skickar dig mer information om spikningen.

Om du vill ha en spikningsceremoni bokar du den via formuläret Boka spikningsceremoni. Skicka in din bokning minst 1 vecka före önskat datum.

Om Spikning och spikningsceremoni.

Hur får jag ett ISBN till min avhandling?

Du beställer ISBN av biblioteket via formuläret Beställ ISBN.

Hur får jag ett ISSN till min avhandling?

ISSN hanteras av den fakultet eller institution som ger ut serien. Kontakta utgivande fakultet/institution för att få ISSN och löpnummer i serien.

Publicering i DiVA

Kan biblioteket hjälpa mig att registrera min avhandling i DiVA?

Det är alltid bäst att du registrerar själv eftersom det är du som har kunskap om din avhandling och disputation.

Följ instruktionerna på sidan Registrera och publicera din avhandling.

Om du har frågor kring registreringen är du varmt välkommen att kontakta biblioteket. Om du önskar kan vi boka ett möte där vi går igenom registreringen.

Kontakta biblioteket

Kan jag registrera en äldre avhandling i DiVA?

Om din avhandling inte är registrerad i DiVA är du välkommen att göra det. Genom att registrera din avhandling ser du till att den blir tillgänglig och bevarad i digitalt format.

Du gör registreringen själv genom att logga in i DiVA med ditt Umu-id. Välj manual utifrån om du ska registrera en monografisk avhandling eller en sammanläggningsavhandling. Om du inte har ett aktivt Umu-id kan du kontakta biblioteket så hjälper vi dig att registrera din avhandling.

Följ instruktionerna på sidan Registrera och publicera din avhandling.

Avhandlingar utgivna vid Umeå universitet kan publiceras i fulltext

Du som skrev din avhandling vid Umeå universitet kan välja om du vill lägga in fulltexten i DiVA:

  • Om du vill göra avhandlingen tillgänglig i fulltext kan du ladda upp filen som innehåller din avhandling i samband med registreringen (förutsatt att upphovsrätten tillåter det).
  • Du kan också välja att endast registrera uppgifter om din avhandling i DiVA.
  • Om du redan har registrerat din avhandling och vill lägga till fulltexten i efterhand kan du kontakta oss på biblioteket.

Om avhandlingen endast finns i tryckt format kan den digitiseras för att publiceras i DiVA, förutsatt att upphovsrätten tillåter det.

Digitisera din vetenskapliga publikation

Observera att avhandlingar skrivna vid Umeå universitet från 2004 och senare redan är registrerade i DiVA.

Avhandlingar utgivna vid andra lärosäten kan endast registreras

Du som skrev din avhandling vid ett annat lärosäte kan registrera den i DiVA om du vill. Du väljer då rätt manual ovan och följer instruktionerna, men utan att ladda upp filen som innehåller din avhandling.

Har du frågor om äldre avhandlingar?

Använd bibliotekets kontaktformulär om du har frågor om äldre avhandlingar. Om din fråga gäller DiVA väljer du alternativet ”Publicering, avhandlingar och forskningsdata”. För frågor kring digitisering av tryckt material väljer du alternativet "Arkiv och specialsamlingar".
Kontakta biblioteket

Kan jag byta ut fulltexten av min avhandling efter att avhandlingen spikats i DiVA?

Nej. Om du upptäcker fel i avhandlingen efter att den spikats kan du göra en erratalista (förteckning över felaktigheter). Skicka erratalistan till publicering.ub@umu.se så laddar vi upp den i DiVA.

Jag har fått tillstånd att senarelägga den elektroniska publiceringen av min avhandling. Ska jag ändå registrera den i DiVA senast tre dagar innan mitt spikningsdatum?

Ja, du ska registrera din avhandling i DiVA minst tre arbetsdagar innan ditt spikningsdatum.

Biblioteket sätter en embargotid på avhandlingen enligt beslut från fakulteten. Fulltexten av din avhandling blir publicerad och synlig i DiVA först efter embargotidens slut.

Uppgifter om avhandlingen, inklusive abstrakt och spikblad, blir däremot synliga i DiVA på ditt spikningsdatum.

Följ instruktionerna på sidan Registrera och publicera din avhandling.

Delarbeten i sammanläggningsavhandlingar

Ska avhandlingen innehålla mina delarbeten?

Dina delarbeten kopplas till kappan på olika sätt beroende på om formatet är tryckt eller digitalt.   

Tryckt avhandling

För att kunna inkludera publicerade delarbeten behöver du ta hänsyn till upphovsrätt och licenser. Om delarbetet är publicerat med öppen tillgång, exempelvis under en Creative commons-licens, så kan du ta med den i avhandlingen utan att fråga om godkännande från någon annan.

Om du skrev över rättigheter till delarbetet till ett förlag så behöver du ha tillstånd från förlaget för att kunna publicera delarbetet i din avhandling. Tillståndet kan antingen finnas i publiceringsavtalet du ingick med förlaget, eller så kan du söka tillstånd via förlagets webbplats.

Opublicerade arbeten

Du ska även inkludera opublicerade delarbeten i den tryckta versionen av din avhandling.

Digital avhandling publicerad i DiVA

Den digitala versionen av din avhandling registreras och publiceras i DiVA. Kappan publiceras som pdf-fil i fulltext i posten för avhandlingen. Filen ska bara innehålla kappan. Delarbeten registrerar du separat i DiVA, gärna innan du registrerar avhandlingen. Sedan kopplar du posterna för delarbetena till registreringen av avhandlingen. Även opublicerade manuskript ska registreras i DiVA och kopplas till avhandlingen.   

När du registrerar delarbeten i DiVA kan du ladda upp dem som filer i fulltext. För att kunna göra detta måste delarbetet antingen ha publicerats open access, till exempel under en Creative commons-licens, eller så måste du ha tillåtelse att parallellpublicera arbetet.

Creative commons

Parallellpublicering 

En artikel i min avhandling är publicerad med Creative Commons-licens. Behöver jag tillstånd från tidskriften för att publicera artikeln i avhandlingen?

Nej, det behöver du inte. Artiklar som har en Creative Commons-licens kan återpubliceras fritt om ursprungskällan anges.

Licenssystemet Creative Commons.

Ska jag registrera manuskript som ingår i min avhandling, men som ännu inte är publicerade?

Ja. Alla delarbeten som ingår i din avhandling, det vill säga både publicerade artiklar och manuskript, ska registreras i DiVA.

Följ instruktionerna i manualen:

Registrera sammanläggningsavhandling i DiVA

Upphovsrätt

Hur gör jag om jag vill använda en bild eller illustration som någon annan har gjort på omslaget till min avhandling?

När du vill använda ett verk, till exempel en bild eller en illustration, som någon annan än du själv har gjort så bör du i regel söka tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. Om det finns flera upphovsrättsinnehavare behöver du få tillstånd av samtliga. Det kan till exempel vara både upphovspersoner och förlag inblandade.

När du använder en bild eller illustration som omslagsbild på din avhandling så ska du ge erkännande till upphovspersonerna i inlagan, sida nummer två i avhandlingen. Upphovspersonerna ska anges med namn och namnet på verket kan skrivas efter upphovspersonernas namn. 

Så här kan informationen på inlagan se ut:

This work is protected by the Swedish Copyright Legislation (Act 1960:729)

Dissertation for PhD

ISBN: XXX-XX-XXX-XXX-X (print)
ISBN: XXX-XX-XXX-XXX-X (pdf)
ISSN: XXXX-XXXX

Cover image: Anna Svensson
Electronic version available at: http://umu.diva-portal.org/

Printed by: [tryckeri, fylls i av utgivaren]
Umeå, Sweden 2021

Jag vill använda en bild eller illustration med Creative commons-licens på omslaget av min avhandling

Det finns flera olika typer av Creative commons-licenser (CC-licenser). Det är viktigt att du följer den licens som gäller för det verk du vill använda. Här kan du läsa mer:

Creative commons

När du använder något som är licensierat under en CC-licens måste du ge erkännande till upphovspersonen. Det innebär att du anger:

  • Namn på verket.
  • Var originalet finns, det vill säga länk till verket.
  • Upphovspersonens namn (och gärna länk om det finns).
  • Vilken licens som verket är licensierat under, samt länk till licensen.

Exempel på hur du kan skriva i den digitala versionen av din avhandling

Omslagsbild: Thorsten Bosch, “Coala in tree”. Licens CC-BY 2.0
Cover image: Thorsten Bosch, “Coala in tree”. Licensed under CC-BY 2.0

Exempel på hur du kan skriva i den tryckta versionen av din avhandling

I den tryckta kappan kan det bli omöjligt att få plats med alla länkar. Då räcker det att du länkar till verket, eftersom licensinformationen även finns på den sidan.

Omslagsbild: Thorsten Bosch, “Coala in tree” https://flic.kr/p/2i7yTLS. Licens CC-BY 2.0
Cover image: Thorsten Bosch, “Coala in tree” https://flic.kr/p/2i7yTLS. Licensed under CC-BY 2.0

Om du har gjort ändringar i bilden

Du kan välja att göra om bilden ifall bilden som du vill använda har en CC-licens som tillåter bearbetningar. Bearbetningar är tillåtna om licensen inte har villkoret ”ND”. Du ska då också ange hur verket bearbetats i din licensinformation.

Omslagsbild: Thorsten Bosch, “Coala in tree”. Licens CC-BY 2.0 / text har lagts till originalet
Cover image: Thorsten Bosch, “Coala in tree”. Licensed under CC-BY 2.0 / text has been added to original

Om dina ändringar är så pass tongivande att du har skapat ett nytt verk så bör du också ange en licensinformation för det nya verket. Läs mer här:

Best practices for attribution

 

Kontakt och support

Boka rådgivning och utbildning inom publicering och forskningsdata

Boka rådgivning och utbildning kring vetenskaplig publicering, forskningsdatahantering och DiVA.

Kontakta biblioteket

Välkommen att kontakta oss via formulär, chatt eller telefon. Här hittar du även våra adresser och öppettider.

Senast uppdaterad: 2023-05-29