Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Vanliga frågor om avhandlingar och spikning

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om avhandlingar och spikning av doktorsavhandlingar.

Hur bokar jag spikning?

När biblioteket får beslutet om din disputation bokar vi din spikning och skickar dig mer information om spikningen.

Om du vill ha en spikningsceremoni bokar du den via formuläret Boka spikningsceremoni. Skicka in din bokning minst 1 vecka före önskat datum.

Om Spikning och spikningsceremoni.

Alla spikningsceremonier på Universitetsbiblioteket ställs in tills vidare med anledning av covid-19. Det går inte heller att boka tid för spikningsceremonier. Den elektroniska spikningen i DiVA ska som vanligt ske minst tre veckor innan disputation.

Hur får jag ett ISBN till min avhandling?

Du beställer ISBN av biblioteket via formuläret Beställ ISBN.

Hur får jag ett ISSN till min avhandling?

ISSN hanteras av den fakultet eller institution som ger ut serien. Kontakta utgivande fakultet/institution för att få ISSN och löpnummer i serien.

En artikel i min avhandling är publicerad med Creative Commons-licens. Behöver jag tillstånd från tidskriften för att publicera artikeln i avhandlingen?

Nej, det behöver du inte. Artiklar som har en Creative Commons-licens kan återpubliceras fritt om ursprungskällan anges.

Licenssystemet Creative Commons.

Jag har fått tillstånd att senarelägga den elektroniska publiceringen av min avhandling. Ska jag ändå registrera den i DiVA senast tre dagar innan mitt spikningsdatum?

Ja, du ska registrera din avhandling i DiVA minst tre arbetsdagar innan ditt spikningsdatum.

Biblioteket sätter en embargotid på avhandlingen enligt beslut från fakulteten. Fulltexten av din avhandling blir publicerad och synlig i DiVA först efter embargotidens slut.

Uppgifter om avhandlingen, inklusive abstrakt och spikblad, blir däremot synliga i DiVA på ditt spikningsdatum.

Följ instruktionerna på sidan Registrera och publicera din avhandling.

Ska jag registrera manuskript som ingår i min avhandling, men som ännu inte är publicerade?

Ja. Alla delarbeten som ingår i din avhandling, det vill säga både publicerade artiklar och manuskript, ska registreras i DiVA.

Följ instruktionerna i Manual: Sammanläggningsavhandling.

Kan jag byta ut fulltexten av min avhandling efter att avhandlingen spikats i DiVA?

Nej. Om du upptäcker fel i avhandlingen efter att den spikats kan du göra en erratalista (förteckning över felaktigheter). Skicka erratalistan till publicering.ub@umu.se så laddar vi upp den i DiVA.

Kan biblioteket hjälpa mig att registrera min avhandling i DiVA?

Det är alltid bäst att du registrerar själv eftersom det är du som har kunskap om din avhandling och disputation.

Följ instruktionerna på sidan Registrera och publicera din avhandling.

Om du har frågor kring registreringen är du varmt välkommen att kontakta biblioteket. Om du önskar kan vi boka ett möte där vi går igenom registreringen.

Kontakta biblioteket

Kontakt och support

Boka rådgivning och utbildning inom publicering och forskningsdata
Boka rådgivning och utbildning inom publicering och forskningsdata

Boka rådgivning och utbildning kring vetenskaplig publicering, forskningsdatahantering och DiVA.

Kontakta biblioteket
Kontakta biblioteket

Välkommen med alla slags frågor som rör biblioteket.