"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ORCID, Umu-id och andra identifikatorer för forskare

ORCID är en unik identifikator som kopplas till dig som forskare och är beständig genom hela din karriär. Här kan du läsa om ORCID och hur du kopplar samman ditt ORCID med ditt Umu-id. Du kan även läsa om andra identifikatorer som kan vara relevanta för dig som forskare.

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är ett unikt id som särskiljer dig från andra forskare och följer dig genom karriären även om du skulle byta namn eller arbetsplats. På så vis underlättar ett ORCID när du som författare ska få erkännande för dina publikationer. Andra fördelar med ORCID är att du kan använda det för att logga in i andra tjänster och att det kan kopplas till din profil i Scopus respektive Web of Science.

ORCID består av ett 16-siffrigt nummer, separerat av bindestreck, till exempel: 0000-0000-0000-0000

ORCID

Koppla ditt ORCID till ditt Umu-id

Du som anställd vid Umeå universitet kan koppla ihop ditt ORCID med ditt Umu-id. Ditt ORCID visas efter det på din personliga sida på umu.se. Om du saknar ett ORCID sedan tidigare kan du skapa ett i det första steget.

Koppla ditt ORCID (Mina inställningar)

Fler användningsområden

ORCID är en internationellt etablerad permanent identifikator (PID) som används av flera finansiärsorganisationer, databaser och plattformar för forskningskommunikation. Att ange ORCID är obligatoriskt för dig som ska ansöka om forskningsmedel i ansökningssystemet Prisma, som används av finansiärerna Forte, Formas och Vetenskapsrådet.

Ett av syftena med ORCID är att öka spridningen av en författares publikationer. I din ORCID-profil kan du förutom publikationer visa upp andra forskningsresultat, såsom dataset, och lista aktiviteter som till exempel peer review-uppdrag. På så vis kan din profil fungera nästan som ett visitkort.

Personliga identifikatorer och DiVA

ORCID i DiVA

Ange gärna ditt ORCID när du registrerar publikationer i DiVA. Kontakta biblioteket om du vill att vi lägger till ORCID på dina publikationer som saknar detta. När du kontaktar oss behöver vi veta ditt ORCID-nummer samt ditt Umu-id.

Kontakta biblioteket

Umu-id i DiVA

Du som är knuten till Umeå universitet tilldelas ett unikt Umu-id som bland annat används för att knyta dina publikationer till dig som individuell upphovsperson. Därför ska du alltid fylla i ditt Umu-id när du registrerar publikationer i universitetets publikationsdatabas DiVA.

Umu-id är en lokal identifikator och räknas inte fullt ut som permanent identifikator. Däremot är tanken att ditt Umu-id ska vara beständigt och följa dig även om du rör dig inom organisationen.

Umu-id (Aurora)

Din publikationslista på umu.se

Publikationslistan på din personliga sida genereras via ditt Umu-id. Om du vill att dina publikationer från andra lärosäten ska bli synliga i listan kan du registrera dem i DiVA. Det är då viktigt att du fyller i fältet för Umu-id och att du tänker på att den institutionstillhörighet som du registrerar ska vara samma som i publikationen.

Publicering i DiVA

Andra identifikatorer

ResearcherID (Web of Science)

Genom att skapa en profil i Web of Science kan du se till att rätt publikationer är kopplade till dig med hjälp av ett unikt ResearcherID. I din profil får du en översikt över citeringar och vilket h-index du har. Förutom publikationer kan du även lista uppdrag som peer review-granskning och redaktörskap för tidskrifter. Web of Science är delvis synkat med ORCID och det går enkelt att exportera information mellan systemen.

Web of Science researcher profiles

How to create a Web of Science researcher profile and login

Author ID (Scopus)

I din profil i Scopus kan du se en översikt av dina publikationer och citeringar samt ditt h-index. I Scopus skapas author ID automatiskt vilket innebär att det finns risk för dubbla profiler och felaktig information. Se därför till att du har en enda profil och att det är rätt publikationer som listas.

What can I do on an author details page?

Vad är en personanknuten PID?

Beständiga eller permanenta identifikatorer (PID) för upphovspersoner samlar en forskares publikationer och gör dem sökbara utifrån författare utan risk för sammanblandning med andra forskare. Personen i fråga kan byta namn, ha samma namn som någon annan eller byta institution, organisation eller lärosäte - den permanenta identifikatorn består.

För personer faller PID inom kategorin personliga identifikatorer, det vill säga att det är en uppgift eller data som kan identifiera en unik person.

Det finns olika modeller för personliga identifikatorer. I publikationsdatabasen DiVA finns stöd för två varianter av identifikatorer för personer: ORCID och Umu-id.

Senast uppdaterad: 2024-02-16