"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Permanenta identifikatorer för publikationer och data

En permanent identifikator (PID) är en garanti för att en publikation eller ett dataset både går att återfinna och att särskilja. Ett exempel är DOI (digital object identifier), en unik länk som kan kopplas både till publikationer och dataset. Att använda permanenta identifikatorer för forskningsdata och publikationer är en central förutsättning för att uppfylla FAIR-principerna. På den här sidan kan du läsa om olika PID och hur dessa tilldelas.

En unik och beständig identifikator

En permanent identifikator (PID) är en unik identifikator som hjälper till att särskilja ett (eller en serie) objekt från andra. Användandet av en PID gör det enklare att referera och länka till ett objekt, till exempel en vetenskaplig artikel eller ett dataset i ett repositorium.

Flera olika typer av PID

Det finns flera olika former av identifikatorer. DOI (digital object identifier) och URN (uniform resource number) är två vanliga varianter som används till både publikationer och forskningsdata. För publikationer används även ISBN (international standard book number och ISSN (international standard serial number).

DOI (digital object identifier)

En DOI är en unik permanent identifikator som tilldelas en publikation eller ett dataset för att göra objektet möjligt att hitta på lång sikt. En DOI består av bokstäver och siffror, som kopplas till ett prefix för att fungera som en länk. DOI-länken är beständig och förändras inte över tid, oavsett byte av webbadress eller lagringsplats.

Vetenskapliga förlag tilldelar i regel sina tidskriftsartiklar en DOI som brukar anges där sammanfattningen av artikeln (abstract) finns, eller i själva artikeln. Även vissa monografier och antologier som ges ut i elektronisk format tilldelas DOI. Då kan ibland enstaka kapitel ha egna DOI. Även många datarepositorier använder DOI för data som tillgängliggörs i repositoriet, till exempel Svensk nationell datatjänst, Zenodo och Figshare.

DOI kan användas för att referera till publikationer och data, till exempel i en källförteckning. Inkludera alltid DOI när du refererar till material och se till så att DOI till både artikel och data finns synligt i samband med andra uppgifter som används för att referera till ditt arbete.

Läs mer om DOI hos International DOI foundation och hos Svensk nationell datatjänst (SND):

DOI (International DOI Foundation)

PID-tjänster (SND)

URN (uniform resource number)

URN är, precis som DOI, en permanent identifikator som tilldelas digitala resurser för att försäkra sig om att resursen går att återfinna oavsett var den för tillfället är lokaliserad och lagrad. URN används både för publikationer och för forskningsdata.

Publikationer som registreras i DiVA tilldelas automatiskt ett URN:NBN, där NBN står för National Bibliography Number. Alla publikationer i DiVA har därmed en permanent länk, som du hittar i det översta högra hörnet på respektive post.

Läs mer om URN:NBN på Kungliga bibliotekets webbsida:

URN:NBN (Kungliga biblioteket)

ISBN (International standard book number)

ISBN används som unik identifikator för böcker, rapporter, avhandlingar och andra liknande publikationer. Omarbetade versioner och nya utgåvor eller upplagor av en och samma publikation tilldelas egna ISBN.

Läs mer om ISBN på Kungliga bibliotekets webbsida och hos International ISBN Agency:

ISBN (Kungliga biblioteket)

What is an ISBN? (International ISBN Agency)

ISSN (International standard serial number)

ISSN används för att identifiera skriftserier, till exempel tidskrifter och rapportserier. En bok kan ha både ISSN och ISBN om den ingår i en bokserie.

Läs mer om ISSN på Kungliga bibliotekets webbsida och hos ISSN International Centre:

ISSN (Kungliga biblioteket)

What is an ISSN? (ISSN International Centre)

Uppfyll FAIR-principerna med en identifikator

FAIR-principerna syftar till att göra forskningsresultat som är offentligt finansierade sökbara, tillgängliga, kompatibla med andra system samt återanvändbara. Med andra ord ska det gå att enkelt hitta och använda både forskningspublikationer och forskningsdata. Många finansiärer kräver att dina forskningsdata uppfyller kriterier för FAIR.

Du kan läsa mer om FAIR data hos Vetenskapsrådet, respektive FAIR för publikationer hos Kungliga biblioteket:

Tillgängliggörande av forskningsdata och FAIR-kriterier (Vetenskapsrådet)

FAIR-principerna (Kungliga biblioteket)

Koppla en PID till dina forskningsdata

Dina forskningsdata ska vara sökbara, men också möjliga att citera och spåra. Detta sker med hjälp av en PID, som till exempel DOI. När du tillgängliggör dina data via exempelvis Svensk nationell datatjänst (SND) så förses dina data med en DOI. Eftersom PID följer förutsägbara format så är de maskinläsbara, det vill säga att PID kan användas för att koppla samman information automatiskt.

För att använda PID på ett sätt som uppfyller FAIR-principerna behöver du

  • ge dina databeskrivningar, data och tillhörande material en PID
  • säkerställa att både databeskrivning, dess tillhörande material och PID är i maskinläsbart format
  • ange PID i ett metadatafält när du registrerar forskningsdata
  • se till så att dina databeskrivningar alltid innehåller en PID-länk till datamaterialet.

ISBN för publikationer utgivna vid Umeå universitet

Om du har skrivit en publikation där Umeå universitet är utgivare så beställer du ISBN genom biblioteket. Ifall publikationen ges ut i både tryckt och digitalt format ska publikationen tilldelas två ISBN. ISSN för serier hanteras däremot av den fakultet eller institution som ansvarar för utgivning, inte biblioteket.

Beställ ISBN

Identifikatorer är viktiga för analys

Permanenta identifikatorer är användbara inom olika bibliometriska analyser, till exempel kartläggning av vetenskaplig publicering inom olika forskningsfält. Till exempel används unika identifikatorer för att spåra hur en publikation eller ett dataset citeras. Det går även att se hur en publikation eller ett dataset omnämns i till exempel nyhetskällor eller sociala medier, så kallad altmetri. 

Du kan läsa mer om bibliometri och altmetri här:

Analys och utvärdering

Läs mer

ORCID, Umu-id och andra identifikatorer för forskare

Välj ett repositorium

Senast uppdaterad: 2024-06-13