"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Publicering i DiVA

Här hittar du instruktioner och information om Umeå universitets publikationsdatabas DiVA. Forskningspublikationer, avhandlingar och studentuppsatser som har anknytning till universitetet läggs in i DiVA. Data om publikationerna kan bland annat användas som underlag för bibliometri, utvärderingar och statistik.

Manualer och instruktioner

Kontakta oss