"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hitta bibliotekets böcker

Här finns information om hur du hittar böckerna i hyllorna på våra olika bibliotek. Du kan också läsa om systemen Dewey decimalklassifikation (DDK) och Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB).

Börja med bibliotekets söktjänst

Det enklaste sättet att hitta en bok på biblioteket är att först söka upp den i bibliotekets söktjänst. När du har sökt fram en bok i söktjänsten så hittar du information om var boken står i biblioteket. Här finns både information om bokens placering och en användbar karta som hjälper dig att hitta till rätt plats i biblioteket. I exemplet nedan kan du se hur det ser ut:

Hitta i hyllorna på Universitetsbiblioteket 

På Universitetsbiblioteket finns en stor mängd litteratur, allt från vetenskaplig litteratur och kursböcker till skön- och barnlitteratur.

Kursböcker hittar du i Learning space 

Vår kursboksamling finns i den del av biblioteket som kallas Learning space. Kursböckerna är uppställda alfabetiskt, antingen på bokens titel eller på bokens författare. Du hittar placeringen enklast genom att söka på bokens titel i vår söktjänst.

Här kan du läsa mer om våra kursböcker:

Böcker och e-böcker

I Studiesalen hittar du vetenskaplig litteratur utifrån ämne

De vetenskapliga böckerna i Studiesalen är uppställda utifrån två olika system: DDK (Dewey decimalklassifikation) och SAB (Klassifikationssystem för svenska bibliotek)

I DDK-samlingen hittar du den nyaste litteraturen

När vi ställer upp böcker utifrån det så kallade DDK-systemet så utgår vi från olika sifferkoder som symboliserar det ämne som boken handlar om.

 • Sifferkoderna är utformade som ett decimalsystem som utgår från en huvudkategori (de första tre siffrorna) och olika underindelningar (siffrorna efter punkten).
 • En bok med koden 704. 039 457 behandlar till exempel ämnet samisk konst och konsthantverk. Siffrorna före punkten (704) visar att boken handlar om konst och konsthantverk och siffrorna efter punkten (decimalerna) visar att det är just samisk konst och konsthantverk.

En fördel med systemet är att det går att sortera böckerna på ett mycket detaljerat sätt utifrån deras innehåll. Det betyder att böcker som handlar om samma ämne hamnar bredvid varandra på hyllorna.

På gavelskyltarna kan du få mer information om vilka böcker som står på hyllan. 

I DDK-samlingen placerar vi den senast publicerade vetenskapliga litteraturen. Du kan läsa mer om DDK-systemet längre ner på denna sida.

I SAB-samlingen finns äldre vetenskaplig litteratur

I SAB-samlingen hittar du vetenskaplig litteratur som biblioteket har förvärvat före 2011.

 • Först har böckerna fått en grov ämnesindelning utifrån SAB-systemet och sedan har de numrerats utifrån en löpande nummerserie (numerus currens) i den ordning de kom in till biblioteket.
 • En bok med placeringen oh 02389 är till exempel klassificerad inom ämnesområdet Sociala frågor och socialpolitik (oh) och den har fått löpnumret 02389.
 • När du letar upp boken i hyllan kan du bortse från de inledande nollorna i löpnumret.

Du kan läsa mer om SAB-systemet längre ner på denna sida.

I våra magasin kan du hitta fack-, skön- och barnlitteratur 

I våra magasin finns en stor blandning av böcker med allt från facklitteratur för barn och vuxna till skönlitteratur på svenska och andra språk.

I den stora samling som vi kallar för årssviten ställer vi upp böcker utifrån en löpande nummerserie (numerus currens) som utgår från vilket år biblioteket förvärvade boken.

 • Placeringen kan till exempel se ut så här: 2019-05347.
 • De första siffrorna är årtalet när biblioteket förvärvade boken och de fem efterföljande siffrorna är ett löpnummer.
 • När du letar efter boken i hyllan kan du bortse från de inledande nollorna i löpnumret.

Svensk skönlitteratur och barnlitteratur ställs upp utifrån löpande nummerserier som till exempel kan se ut så här: Skön 99405 eller Barn 123717.

Skönlitteratur på andra språk än svenska ställs upp utifrån DDK-kod och författare. Det kan till exempel se ut så här: Skön 894. 574 5 Ves.

Hitta i hyllorna på Medicinska biblioteket

På Medicinska biblioteket hittar du vetenskaplig litteratur och kursböcker inom medicin, odontologi och farmaci. Vi har också särskilda samlingar med biografier (patografier) och skönlitteratur med fokus på medicin. Böckerna är uppställda utifrån två olika system: DDK (Dewey decimalklassifikation) och SAB (Klassifikationssystem för svenska bibliotek).

Vi ställer upp allt nytt material, inkluderat våra kursböcker, utifrån Dewey decimalklassifikation (DDK).

I våra DDK-samlingar hittar du den nyaste litteraturen

 • I DDK-systemet visar en sifferkod vad boken handlar om.
 • Sifferkoderna är utformade som ett decimalsystem som utgår från en huvudkategori (de första tre siffrorna) och olika underindelningar (siffrorna efter punkten).
 • En bok med koden 618. 928 9 behandlar till exempel ämnet barnpsykiatri. Kombinationen av siffror före och decimaler efter punkten visar att det handlar om barnhälsovård (pediatrik) med fokus på psykiatri.

En fördel med DDK-systemet är att det går att sortera böckerna på ett mycket detaljerat sätt utifrån deras innehåll. Det betyder att böcker som handlar om samma ämne hamnar bredvid varandra på hyllorna. Du kan läsa mer om DDK-systemet längre ner på denna sida.

SAB-samlingen innehåller äldre litteratur

I SAB-samlingen hittar du litteratur som biblioteket har förvärvat före 2011.

 • Böckerna är klassificerade enligt SAB-systemet.
 • Böckerna placeras sedan på klassifikation kompletterat med  författarnamn eller boktitel.

En bok om barnpsykiatri  placeras till exempel på Vle (Barn- och ungdomspsykiatri). Du kan läsa mer om SAB-systemet längre ner på denna sida.

Hitta i hyllorna på Biblioteket Konstnärligt campus

På biblioteket på Konstnärligt campus hittar du vetenskaplig litteratur och kurslitteratur med fokus på konst, arkitektur och design. Vi har också mindre samlingar av biografier, serier och barnböcker.

Våra kursböcker är uppställda alfabetiskt, antingen på bokens titel eller på bokens författare.

Den vetenskapliga litteraturen på biblioteket ställer vi upp utifrån ämne. Vi använder systemet Dewey decimalklassifikation (DDK). 

I vår DDK-samling visar en sifferkod vad boken handlar om

 • Sifferkoderna är utformade som ett decimalsystem som utgår från en huvudkategori (de första tre siffrorna) och olika underindelningar (siffrorna efter punkten).
 • En bok med koden 724. 6 behandlar till exempel ämnet arkitektur mellan 1900-1999. Siffrorna före punkten (724) visar att boken handlar om arkitektur och siffran efter punkten (decimalen) visar att det är fokus på just årtalen 1900-1999.

En fördel med DDK-systemet är att det går att sortera böckerna på ett mycket detaljerat sätt utifrån deras innehåll. Det betyder att böcker som handlar om samma ämne hamnar bredvid varandra på hyllorna. Du kan läsa mer om DDK-systemet längre ner på sidan.

Mer om olika klassifikationssystem

DDK (Dewey decimalklassifikation)

På flera ställen i våra bibliotek ställer vi upp böcker utifrån klassifikationssystemet Dewey decimalklassifikation (DDK). DDK är det mest spridda klassifikationssystemet i världen. Det är översatt till över 30 olika språk och används i många länder.

DDK använder detaljerade sifferkoder för att klassificera olika ämnen: 

 • Systemet består av tio huvudklasser som utgår från olika ämnesområden som exempelvis religion, språk och naturvetenskap.
 • Varje huvudklass har sin egen sifferkod, språk har till exempel sifferkoden 400 och naturvetenskap 500.
 • Systemet förgrenar sig utifrån de olika ämnesområdena och blir mer och mer detaljerat ju längre ut i systemet du kommer.
 • Olika ämnen beskrivs med olika sifferkombinationer och sifferkoderna blir längre ju mer detaljerad beskrivningen blir.

De tio huvudklasserna i DDK

Exempel på uppställning utifrån DDK

Här hittar du exempel på hur DDK-koden kan byggas upp utifrån olika ämnesområden.

Exempel från Universitetsbiblioteket

Nergård. J-I. (2022). The Sámi narrative tradition : cosmopolitans on the Arctic tundra. Routledge.

Du hittar boken i samlingen Studiesalen DDK, med placering 948. 004 945 7 Ner.

948  = Historia och geografi: Skandinavien

004 = Etniska och nationella grupper

9457 = Samer

Ner = tre första bokstäverna i författarens efternamn

Exempel från Medicinska biblioteket

Knorring. (2012). Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar (1. uppl.). Studentlitteratur.

Du hittar boken i samlingen på entréplan, med placering 618. 928 9 Kno.

618.92 = Pediatrik

618.928 = Pediatrisk neurologi

618.9289 = Barnpsykiatri

Kno= tre första bokstäverna i författarens efternamn

Exempel från Biblioteket Konstnärligt campus

Schalk, Kristiansson, T., Mazé, R., & Fanni, M. (2016). Feminist futures of spatial practice  : materialism, activism, dialogues, pedagogies, projections. Spurbuchverlag.

Du hittar boken i samlingen DDK, med placering 724. 6 Fem.

724. 6 = Arkitektur från 1900-1999

Fem = tre första bokstäverna i bokens titel

 

I dessa två reportage kan du läsa mer om Dewey decimalklassifikation:

Decimalernas intåg på UB – tio år med DDK

För tio år sedan gjorde decimalerna entré på biblioteken med klassifikationssystemet DDK.

Om svårfunna ämnen i bibliotekets system

Kan bibliotekens söksystem påverka hur vi ser på forskning?

SAB (klassifikationssystem för svenska bibliotek)

Stora delar av den äldre vetenskapliga litteraturen på Universitetsbiblioteket och Medicinska biblioteket är uppställd enligt SAB-systemet. 

 • Systemet består av 25 huvudklasser som utgår från olika ämnesområden som exempelvis religion, språkvetenskap och naturvetenskap.
 • Varje huvudklass har sin egen bokstavskod, språkvetenskap har till exempel koden F och naturvetenskap koden U.
 • I systemet används också andra tecken som punkter, bindestreck och kolon för att göra systemet mer detaljerat och visa på olika underkategorier.

SAB-systemet togs fram av Sveriges allmänna biblioteksförening och var tidigare väldigt vanligt på svenska bibliotek. Den sista upplagan kom år 2006 och sedan dess har många bibliotek istället gått över till att använda det internationella DDK-systemet.

Huvudklasserna i SAB-systemet

Senast uppdaterad: 2023-08-01