"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Om centret

Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) bildades i Västerbotten år 2000 med målsättningen att bygga upp och samla medicinteknisk forskning och kompetens i Norrland, främja samarbeten mellan olika organisationer och initiativ för att på bästa sätt kunna utveckla metoder, produkter och tjänster för en effektivare, bättre och säkrare sjukvård.

CMTF har sin bas vid Umeå Universitet, som driver centret i samverkan med Luleå tekniska universitet, Region Västerbotten, Region Norrbotten och det lokala näringslivet. Tack vare verksamheten har forskningen inom medicinteknik och fysik i norra Sverige intagit en nationellt konkurrenskraftig position. CMTF har fram till idag haft forsknings- och utvecklingsprojekt som sammanlagt omsatt över 220 miljoner kronor. Slutmålet är metoder, produkter och tjänster för effektivare, bättre och säkrare hälsovård.

En annan viktig del i verksamheten är att låta forskningsresultat komma industrin till gagn och i förlängningen ge sysselsättningseffekter för företag, Region Västerbotten och Region Norrbotten i norra Sverige. Därför arbetar verksamheten i nära samarbete med de lokala innovationssystemen vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.

Senast uppdaterad: 2019-05-21