Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Historia

Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) bildades i Västerbotten år 2000 och sedan dess har omfattande aktiviteter skett av vilka några presenteras nedan.

1999 Centrumbildning föreslås. Inrättandet av en centrumbildning föreslås av teknikvetenskapliga utredningen vid Umeå universitet

2000 CMTF bildas vid Umeå universitet för att stärka den medicintekniska forskningen i regionen.

2000-2003 Finansiering – 24 700 tkr, 10 forskningsprojekt bedrivs inom centret under perioden.

2004-2007 Finansiering – 60,8 miljoner till centret

2005 CMTF är värd för konferensen Nordic Baltic Conference.

2007 Centret utvidgas. Ett samarbete med Luleå tekniska universitet inleds för att bredda och fördjupa verksamheten.

2007 Antalet publicerade arbeten från projekt inom CMTF uppnådde 100 st

2008-2010 Finansiering – 67 miljoner till centret

2010 CMTF är värd för Medicinteknikdagarna i Umeå.

2011-2013 Finansiering – 93 miljoner till centret

2014 CMTF har medverkat till 14 bolagsstarter

2015 Centret blir en drivande nod i Medtech4Health

2017 Finansiering – 9,3 miljoner för projektet Medtech4North

2018 CMTF är värd för Medicinteknikdagarna i Umeå