Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om CERUM

Centrum för regionalvetenskap vid Umeå Universitet (CERUM) inrättades av regeringen 1983 med uppgift att initiera och genomföra forskning kring regional utveckling, bedriva tvärvetenskapliga forskningsprojekt samt sprida kunskap och forskningsresultat till olika samhällsintressen.

Genom vår lokalisering vid Umeå universitet har CERUM dessutom en naturlig uppgift att analysera frågeställningar av särskilt intresse för norra Sverige och norra Europa. Vid CERUM bedrivs ämnesövergripande forskning kopplad främst till regional utveckling, effekter av olika tillgångars lokalisering, transporter, hållbarhet, tillväxt, migration, kultur, statistiska metoder, geografiska informationssystem (GIS) samt rumslig statistik och offentlig politik.

Samarbete bedrivs med forskare nationellt såväl som internationellt. Tillsammans med CERUMs breda förankring vid Umeå universitet utgör därmed CERUM en ur ett svenskt perspektiv unik tvärvetenskaplig miljö för regionalvetenskaplig forskning.

CERUM genomför även forskningsuppdrag, seminarier samt publicerar populärvetenskapliga artiklar och böcker. Kontakta oss gärna för forskningsuppdrag!

Föreståndare för CERUM

Johan Lundberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 40