"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Huvudman

Huvudmannen fyller en viktig funktion under rektors studietid. Läs vidare om huvudmannens roll under utbildningstiden.

 

Huvudmannens roll i utbildningen

Huvudmannen har en viktig roll under rektors studietid. Rektor och huvudman ska under utbildningstiden ha ett löpande samtal om arbetssituationen och förutsättningarna för studierna.

Huvudmannen ansvarar för att varje deltagare erbjuds rimlig tid för självstudier, enligt Rektorsprogrammets måldokument definieras det till 20 procent av heltidstjänst under programmets tre år. Genom anmälan till Rektorsprogrammet godkänner huvudmannen att rektor läser en utbildning som motsvarar 20 procent.

Huvudmannen ska också ge de ekonomiska förutsättningar som behövs för att genomföra utbildningen. Huvudmannen betalar rektors lön under utbildningstiden. Huvudmannen bekostar också resor, internatkostnader och kurslitteratur. Staten finansierar själva utbildningskostnaden.

Viktiga delar av utbildningen genomför deltagarna på hemmaplan, exempel kan vara: litteraturstudier, verksamhetsobservationer, analysuppgifter och tillämpningar i sin egen verksamhet. Rektor ska under utbildningen informera om och genomföra aktiviteter vid den egna skolan/förskolan som ett led i utbildningen. Det är viktigt att personalen känner till att rektor genomgår Rektorsprogrammet och att de blir delaktiga i det lärande som utbildningen främjar och utvecklar hos rektor.

Gemensamma träffar

Centrum för skolledarutveckling bjuder med jämna mellanrum in huvudmannarepresentanter till gemensamma träffar. Huvudmannen och närmaste chef bjuds också in till programmets avslutande träff då de får lyssna på rektorernas presentationer av sina verksamhetsutvecklingsdeklarationer.

Praktisk information

Om rektor inte kan delta på ett internat ska avbokningen ske senast två veckor innan träffen. Senare avbokning medför oftast en avgift.

Om rektor får nya uppgifter, t.ex. ny fakturaadress eller nya chefer, ska detta rapporteras till administratörerna på Centrum för skolledarutveckling.

Anmälan och antagning

Anmälan och antagning till rektorsprogrammet, 15 mars till 15 april.

Rektorsprogrammet

Läs vidare om Rektorsprogrammet.

Seminarier och konferenser

Centrum för skolledarutveckling genomför olika seminarier och konferenser, läs mer om aktuella händelser här!

Senast uppdaterad: 2024-02-23