"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer och biträdande rektorer de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen. Programmet omfattar 30 hp och löper över tre år.

Anmälan till Rektorsprogrammet

Antagningsperioden för Rektorsprogrammet med start höstterminen 2024 är 15 mars till 15 april. Anmälan görs här
 

Rektorsprogrammets kurser

Skoljuridik och myndighetsutövning

Rektorsprogrammets första kurs.

Skolledarskap

Rektorsprogrammets andra kurs.

Styrning, organisering och kvalitet

Rektorsprogrammets tredje kurs.

Relaterad information

Anmälan och antagning

Anmälan och antagning till rektorsprogrammet, 15 mars till 15 april.

Studieadministrativ information

Information om uppehåll, avbrott, byte av huvudman, byte av lärosäte, intyg och Umu-id.

Om Rektorsprogrammet

Umeå universitets rektorsprogram.

Träffar

Datum och plats för Rektorsprogrammets träffar.

Kursplaner och litteraturlistor

Aktuella kursplaner och litteraturlistor.

Reportage

En dag på Rektorsprogrammet

Umeå tagit på sig ansvaret att utbilda rektorer både för norra Norrland och för södra Götaland.

Utbildningschef

Björn Ahlström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 41

Biträdande utbildningschef

Lars Norqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 31
Carina Adolfsson Nordström
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 68

Administration

Ewa Morén
Ekonomiadministratör, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14
Charlotte Sedholm
Administratör, administratör, utbildning
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 25
Senast uppdaterad: 2024-02-23