Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer och biträdande rektorer de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen. Programmet omfattar 30 hp och löper över tre år.

Anmälan till Rektorsprogrammet

Antagningsperioden för Rektorsprogrammet med start vårterminen 2022 är 15 september till 17 oktober. Anmälan görs här
 

Rektorsprogrammets kurser

Skoljuridik och myndighetsutövning

Rektorsprogrammets första kurs.

Skolledarskap

Rektorsprogrammets andra kurs.

Styrning, organisering och kvalitet

Rektorsprogrammets tredje kurs.

Relaterad information

Träffar

Datum och plats för Rektorsprogrammets träffar.

Kursplaner och litteraturlistor

Aktuella kursplaner och litteraturlistor.

Utbildningsplattform

Vi använder utbildningsplattformen Canvas.

Anmälan och antagning

Anmälan och antagning till rektorsprogrammet, 15 september till 17 oktober.

Studieadministrativ information

Information om uppehåll, avbrott, byte av huvudman, byte av lärosäte, intyg och Umu-id.

Om Rektorsprogrammet

Umeå universitets rektorsprogram.

Reportage

En dag på Rektorsprogrammet

Umeå tagit på sig ansvaret att utbilda rektorer både för norra Norrland och för södra Götaland.

Utbildningschef

Björn Ahlström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 41

Biträdande utbildningschef

Ulf Leo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 15
Eva Sundström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 99

Administration

Ewa Morén
Ekonomiadministratör, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14
Charlotte Sedholm
Administratör, administratör, utbildning
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 25