Hoppa direkt till innehållet
printicon

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen. Programmet omfattar 30 hp och löper över tre år.

Rektorsprogrammets kurser

Skoljuridik och myndighetsutövning
Skoljuridik och myndighetsutövning

Rektorsprogrammets första kurs.

Skolledarskap
Skolledarskap

Rektorsprogrammets andra kurs.

Mål- och resultatstyrning
Mål- och resultatstyrning

Rektorsprogrammets tredje kurs.

Relaterad information

Internat
Internat

Datum och plats för Rektorsprogrammets internat.

Kursplaner och litteraturlistor
Kursplaner och litteraturlistor

Aktuella kursplaner och litteraturlistor.

Utbildningsplattform
Utbildningsplattform

Utbildningsplattformen Fronter.

Anmälan och antagning
Anmälan och antagning

Anmälan till Rektorsprogrammet har stängt. Anmälan öppnar på nytt hösten 2019.

Studieadministrativ information
Studieadministrativ information

Information om uppehåll, avbrott, byte av huvudman, byte av lärosäte, intyg och UmU-id.

Om Rektorsprogrammet
Om Rektorsprogrammet

Umeå universitets rektorsprogram.

Reportage

En dag på Rektorsprogrammet
En dag på Rektorsprogrammet

Umeå tagit på sig ansvaret att utbilda rektorer både för norra Norrland och för södra Götaland.

Utbildningschef

Biträdande utbildningschef

Administration

Personalbild Linn Antonsson Linn Antonsson Administratör, utbildning, administratör
Personalbild Ewa Morén Ewa Morén Administratör, ekonomi, administratör