Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer och biträdande rektorer de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen. Programmet omfattar 30 hp och löper över tre år.

Rektorsprogrammets kurser

Skoljuridik och myndighetsutövning
Skoljuridik och myndighetsutövning

Rektorsprogrammets första kurs.

Skolledarskap
Skolledarskap

Rektorsprogrammets andra kurs.

Styrning, organisering och kvalitet
Styrning, organisering och kvalitet

Rektorsprogrammets tredje kurs.

Relaterad information

Träffar
Träffar

Datum och plats för Rektorsprogrammets träffar.

Kursplaner och litteraturlistor
Kursplaner och litteraturlistor

Aktuella kursplaner och litteraturlistor.

Utbildningsplattform
Utbildningsplattform

Utbildningsplattformen SVUP.

Anmälan och antagning
Anmälan och antagning

Rektorsprogrammet. Möjlighet till efteranmälan, ingen antagningsgaranti.

Studieadministrativ information
Studieadministrativ information

Information om uppehåll, avbrott, byte av huvudman, byte av lärosäte, intyg och UmU-id.

Om Rektorsprogrammet
Om Rektorsprogrammet

Umeå universitets rektorsprogram.

Reportage

En dag på Rektorsprogrammet
En dag på Rektorsprogrammet

Umeå tagit på sig ansvaret att utbilda rektorer både för norra Norrland och för södra Götaland.

Utbildningschef

Biträdande utbildningschef

Ulf Leo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 15
Eva Sundström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 99

Administration

Linn Antonsson
Administratör, utbildning, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 30
Ewa Morén
Administratör, ekonomi, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14