"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rektorsprogrammets anmälan och antagning

Rektorsprogrammet vid Umeå universitet startar varje termin och går över sex terminer. Skolhuvudmannen ansvarar för att anmäla rektorer och biträdande rektorer till utbildningen. Anmälan görs via Skolverket.

Anmälan

Antagningsperioden för Rektorsprogrammet med start höstterminen 2024 är 15 mars till 15 april. Anmälan görs här

Anmälan till Skolverket

Antagning till höstterminen sker under mars-april och till vårterminen under september-oktober. Umeå universitet bedriver Rektorsprogrammet i norra Norrland samt i södra Götaland omfattande Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland och Öland. Anmälan sker av skolhuvudmannen till Skolverket.

Antagningsbesked med svarskrav

Anmälningarna inkommer till Skolverket som genomför en granskning mot behörighetskraven. När Umeå universitet mottagit anmälningarna skickas antagningsbesked ut till alla antagna skolledare. Den anmälde skolledaren måste svara på antagningsbeskedet och bekräfta sin plats (alternativt avstå den) för att behålla platsen. I god tid innan kursstart skickas sedan information om utbildningens upplägg, litteratur, praktiskt genomförande och annat som alla nyantagna behöver veta.

Obligatoriskt för nyanställda rektorer

Sedan den 15 mars 2010 är det obligatoriskt för rektorer anställda efter detta datum att genomgå Rektorsprogrammet (SFS 2009:1521). Utbildningen ska vara genomförd inom fyra år och påbörjas så snart som möjligt efter anställningens tillträde. Umeå universitet bedriver Rektorsprogrammet på uppdrag av Skolverket. Anmälan görs av huvudmannen direkt till Skolverket varje vår och höst.

Rektorer som tidigare genomgått den statliga rektorsutbildningen (RUT) omfattas inte av obligatoriet.

Sedan den 1 juli 2019 är det även obligatoriskt för rektorer för förskoleenheter, anställda efter detta datum, att genomgå Rektorsprogrammet (SFS 2010:800). Utbildningen ska vara genomförd inom fem år efter tillträdesdagen. För mer information se Skollag (2010:800).

Administration

Ewa Morén
Ekonomiadministratör, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14
Charlotte Sedholm
Administratör, administratör, utbildning
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 25
Senast uppdaterad: 2024-02-23