Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Anmälan och antagning

Rektorsprogrammet vid Umeå universitet startar varje termin och går över sex terminer. Skolhuvudmannen ansvarar för att anmäla rektorer och biträdande rektorer till utbildningen. Anmälan görs till Skolverket och lärosätet tar sedan hand om själva antagningen till utbildningen.

Anmälan

Möjlighet till efteranmälningar på Rektorsprogrammet. Det finns ingen antagningsgaranti. Vänligen gör anmälan och invänta återkoppling.

Antagningsbesked

Antagningsbeskeden mejlas ut vecka 23.

Anmälan till Skolverket

Antagning till höstterminen sker under mars-april och till vårterminen under september-oktober. Umeå universitet bedriver Rektorsprogrammet i norra Norrland samt i södra Götaland omfattande Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland och Öland. Anmälan sker av skolhuvudmannen till Skolverket.

Antagningsbesked med svarskrav

Anmälningarna inkommer till Skolverket som genomför en granskning mot behörighetskraven. När Umeå universitet mottagit anmälningarna skickas antagningsbesked ut till alla antagna skolledare. Den anmälde skolledaren måste svara på antagningsbeskedet och bekräfta sin plats (alternativt avstå den) för att behålla platsen. I god tid innan kursstart skickas sedan information om utbildningens upplägg, litteratur, praktiskt genomförande och annat som alla nyantagna behöver veta.

Obligatoriskt för nyanställda rektorer

Sedan den 15 mars 2010 är det obligatoriskt för rektorer anställda efter detta datum att genomgå Rektorsprogrammet (SFS 2009:1521). Utbildningen ska vara genomförd inom fyra år och påbörjas så snart som möjligt efter anställningens tillträde. Umeå universitet bedriver Rektorsprogrammet på uppdrag av Skolverket. Anmälan görs av huvudmannen direkt till Skolverket varje vår och höst.

Rektorer som tidigare genomgått den statliga rektorsutbildningen (RUT) omfattas inte av obligatoriet.

Sedan den 1 juli 2019 är det även obligatoriskt för rektorer för förskoleenheter, anställda efter detta datum, att genomgå Rektorsprogrammet (SFS 2010:800). Utbildningen ska vara genomförd inom fem år efter tillträdesdagen. För mer information se Skollag (2010:800).

Administration

Linn Antonsson
Administratör, utbildning, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 30
Ewa Morén
Administratör, ekonomi, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14