"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Kommunikation i rektors profession – perspektiv, processer och redskap

Centrum för skolledarutveckling erbjuder Kommunikation i rektors profession – perspektiv, processer och redskap. Utbildningen omfattar 7,5 hp.

Anmälan till kursen

Antagningsperioden för start höstterminen 2024 är nu stängd. Anmälan görs via Skolverket här

Erfarenheter av rektorsprogrammet visar ett behov hos rektorer att fördjupa kunskaper om organisationskommunikation och kommunikativa metoder och modeller. Nu finns det tillfälle att göra det!

Arbetar du som rektor/biträdande rektor och vill utveckla dina möjligheter att leda och styra via att aktivt och strategiskt använda kommunikativa metoder och modeller med fokus på organisationskommunikation? Då riktar sig denna utbildning till Dig!

I kursen behandlas olika perspektiv på hur ledare aktivt kan arbeta med kommunikationsprocesser och verktyg i relation till vardags- och utvecklingsarbete. Kursen behandlar även kommunikation och dess betydelse vid problem- och krishantering. Under utbildningen förväntas rektor vidareutveckla och fördjupa förmågor och kunskaper som erhållits genom rektorsprogrammet.

Kursplan

Målgrupp

Rektorer och biträdande rektorer inom alla skolformer som har slutfört Rektorsprogrammet och därefter arbetat minst halvtid under minst ett år.

Genomförande

Kursen består av fyra tvådagarsinternat och kommer att kompletteras med digitala inslag.  Under internaten blandas föreläsningar, seminarier och övningar. Mellan internaten förväntas deltagaren läsa litteratur samt genomföra och analysera verksamhetsnära uppgifter kopplade till rektors ledarpraktik.

Utbildningen ges både i Norr och i Skåne.

I relation till träffarnas olika teman, vilka preciseras nedan, genomför deltagarna erfarenhetsbaserade och praktikrelaterade uppgifter. Under varje träff får deltagarna även prova på olika värderingsövningar, teoretiska modeller och metoder för att systematiskt arbeta med att analysera och kritiskt granska sin egen organisationskommunikation.

Träffarna nedan har datum för kursgruppen 2024-2025. 

Träff 1 – Organisationskommunikation, styrning och ledarskap

Under träffen fokuseras olika teoretiska och praktiska perspektiv på rektors individuella kommunikation såväl som organisationskommunikation, styrning och ledningen exempelvis kommunikation kring SKA, budget, resultat.

  • Skånegrupp: 2-3 oktober, Riviera Strand

Träff 2 – Att kommunicera kvalitet, förändring och utveckling

Under andra träffen behandlas kommunikationens roll och påverkan vid förändringsarbete och hur rektor kommunicerar och använder återkoppling i form av feedback och feedforward.

  • Skånegrupp: 12-13 december, Skansen Båstad

Träff 3 (digital träff) – Att kommunicera på en digital arena

Träffen behandlar erfarenheter kring digital kommunikation samt styrkor och utmaningar med att kommunicera på en digital arena.

  • Skånegrupp: 31 januari (8.30-11.30), Digital

Träff 4 – Att kommunicera vid problem och kris

Vid träff fyra fokuseras och behandlas olika former av samtal som rektor möter vid problem och kris och som ska kommuniceras såväl internt som externt.

  • Skånegrupp: 25-26 februari, Ystad Saltsjöbad

Träff 5 – Betydelsen för din ledning och styrning?

Vid den sista träffen sammanfattas kursens olika tema som helhet med fokus på organisationskommunikation och rektors eget lärande att aktivt välja och använda kommunikativa metoder och modeller.

  • Skånegrupp: 20-21 maj, Riviera Strand
 

Kursen har fem träffar fördelade på läsåret 24/25, där fyra av träffarna är fysiska tvådagarsträffar på konferensanläggning och en av träffarna är digital träff (3 timmar) som sker via Zoom.

Kontaktperson

Anna Rantala
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 96
Senast uppdaterad: 2024-05-31