Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rekryteringsutbildning: Morgondagens ledare i skola och förskola

Umeå universitet är ett av 6 universitet som i höst startar en ny statlig rekryteringsutbildning. Kursen ges på grundnivå och är en del av lärares professionsprogram som vänder sig till legitimerade lärare i alla skolformer. Anmälan görs via Skolverket.

Kostnad 

Utbildningen är en ny statlig rekryteringsutbildning och kostnaden för utbildningen finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur, kostnad för kost och logi samt resor till och från kursträffar. 

Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningen går under 1 år och har sex endagarsträffar med hemarbete mellan träffarna. Utbildningen syftar till att främja rekrytering av rektorer, biträdande rektorer och ledare till förskola och skola och att stärka förståelse för skolans styrning, ledarskap och organisering. Rekryteringsutbildningen tydliggör de olika skolledaruppdragen i förskola, fritidshem och skola och innebörden av att leda skolutveckling. Utbildningen erbjuder en god kompetensutveckling inför ett ledaruppdrag i förskola och skola.

En förståelse i skolans organisation och uppdrag ur såväl ett historiskt som ett kontextuellt perspektiv ingår, liksom en orientering i centrala lagar och förordningar, styrdokument samt styrkedjan.

Kursen behandlar grundläggande teorier och forskning om chefs­- och ledarskap samt skolans organisation och uppdrag. Den syftar till att utveckla förståelsen för och analysera skolledarens och övriga ledares vardagliga praktik och därmed få en uppfattning om de egna förutsättningarna för rollen. Den behandlar ledarens pedagogiska uppdrag och roll att leda, organisera, planera och styra verksamheten. Ett viktigt inslag är perspektiv på hur ett systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling kan säkerställa barns och elevers utveckling och lärande. Betydelsen av etik samt ledarens kommunikation i en lärande organisation framhålls.  

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Förstå skolans organisation och uppdrag ur såväl ett historiskt som ett kontextuellt perspektiv.
  • Orientera sig i juridiska frågor med anknytning till förskolans och skolans uppdrag.
  • Beskriva olika perspektiv på ledarskap, pedagogiskt ledarskap och kompetenser som är av betydelse för uppdraget.
  • Reflektera över värdegrundsaspekter och diskutera etiska perspektiv och ställningstaganden.
  • Visa förmåga att beskriva och analysera interaktion och kommunikation som är av betydelse för skolledarens uppdrag att leda och styra verksamheten. 
  • Förstå processen kring att följa upp, analysera och utvärdera förskolans och skolans måluppfyllelse. 
     

Relaterad information

Arbetsformer och kurstillfällen

Läs mer om utbildningens upplägg.

Rekryteringsutbildning: Anmälan och antagning

Anmälan till rekryteringsutbildning med start höstterminen 2021 är öppen 15 april-14 maj 2021.

Kursansvarig och kontaktperson

Administratör

Ewa Morén
Ekonomiadministratör, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14