"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rekryteringsutbildning: Morgondagens ledare i skola och förskola

Umeå universitet startar i höst en ny omgång av den statliga rekryteringsutbildningen. Kursen ges på grundnivå och är en del av lärares professionsprogram som vänder sig till legitimerade lärare i alla skolformer. Anmälan görs via Skolverket.

Kostnad 

Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar. De fysiska tvådagarsträffarna på konferensanläggning kostar ca 4000 kr inkl moms, det är en sådan träff per termin.

Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningen går under ett år och har fem träffar fördelade på läsåret 23/24, där två av träffarna är fysiska tvådagarsträffar på konferensanläggning och tre av träffarna är endagsträffar som sker via Zoom.

Utbildningen syftar till att främja rekrytering av rektorer, biträdande rektorer och ledare till förskola och skola och att stärka förståelse för skolans styrning, ledarskap och organisering. Rekryteringsutbildningen tydliggör de olika skolledaruppdragen i förskola, fritidshem och skola och innebörden av att leda skolutveckling. Utbildningen erbjuder en god kompetensutveckling inför ett ledaruppdrag i förskola och skola.

En förståelse för skolans organisation och uppdrag ur såväl ett historiskt som ett kontextuellt perspektiv ingår, liksom en orientering i centrala lagar och förordningar, styrdokument samt styrkedjan.

Rekryteringsutbildningen riktar sig till legitimerade förskollärare och lärare, inklusive grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem liksom yrkeslärare, som är intresserade av ett framtida uppdrag som rektor.

Kursen behandlar grundläggande teorier och forskning om chefs- och ledarskap samt skolans organisation och uppdrag. Den syftar till att utveckla förståelsen för och analysera skolledarens och övriga ledares vardagliga praktik och därmed få en uppfattning om de organisatoriska förutsättningarna för rollen. Den behandlar ledarens pedagogiska uppdrag och roll att leda, organisera, planera och styra verksamheten. Ett viktigt inslag är perspektiv på hur det systematiska kvalitetsarbetet i form av analys och utvärdering av förskolans och skolans måluppfyllelse samt skolutveckling kan säkerställa barns och elevers utveckling och lärande. Betydelsen av etik samt ledarens kommunikation i en lärande organisation framhålls.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Förstå skolans organisation och uppdrag historiskt, nationellt, lokalt, samt ur ett huvudmannaperspektiv.
  • Ha grundläggande förståelse för styrdokumentens betydelse för förskolans och skolans uppdrag.
  • Förstå processen kring att följa upp, analysera och utvärdera förskolans och skolans måluppfyllelse.
  • Beskriva olika perspektiv på ledarskap, pedagogiskt ledarskap och kompetenser som är av betydelse för uppdraget. 
  • Reflektera över värdegrundsaspekter och diskutera etiska perspektiv och ställningstaganden.
  • Reflektera över rektors betydelse för undervisning, lärande och omsorg.
  • Visa förmåga att beskriva och analysera interaktion och kommunikation som är av betydelse för skolledarens uppdrag att leda och styra verksamheten. 

Kursplan finner ni här

Relaterad information

Arbetsformer och kurstillfällen

Läs mer om utbildningens upplägg.

Rekryteringsutbildning: Anmälan och antagning

Anmälan till rekryteringsutbildning med start höstterminen 2024 är öppen 15 mars -15 april.

Kursansvarig och kontaktperson

Administratör

Ewa Morén
Ekonomiadministratör, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14
Senast uppdaterad: 2023-02-28