Hoppa direkt till innehållet
printicon

Rekryteringsutbildning för utbildningsledarskap

Utbildningen syftar till att främja rekryteringen av skolledare, till exempel rektorer. Den vänder sig till yrkesverksamma pedagoger och andra som har intresse av ledaruppdrag inom skolan. Utbildningen är också mycket lämplig för personer som har eller kommer att ha andra ledaruppgifter inom skolan.

Utbildningens syfte och innehåll

Rekryteringsutbildningen tydliggör rektors uppdrag och innebörden av att leda en pedagogisk verksamhet med syfte att:

  • Utveckla förståelsen för och analysera rektors vardagliga praktik och därmed få en uppfattning om de egna förutsättningarna för rollen.
  • Ge en god kompetensutveckling för en fortsatt verksamhet i skola och förskola.
  • Ge möjlighet till ett aktivt lärande i samspel med andra kursdeltagare.

Rekryteringsutbildningen har anpassats efter innehållet i det nya Rektorsprogrammet. Momenten Skoljuridik och myndighetsutövning samt Mål- och resultatstyrning betonas särskilt. Delar av Rekryteringsutbildningen genomförs i samverkan med deltagarens huvudman. Utbildningen är förlagd till Umeå och pågår under september/oktober till maj årligen.

Relaterad information

Arbetsformer och kurstillfällen
Arbetsformer och kurstillfällen

Läs mer om utbildningens upplägg.

Anmälan och antagning
Anmälan och antagning

Anmälan till Rekryteringsutbildning för utbildningsledarskap är öppen till och med den 30 augusti.

Kursplaner och litteraturlistor
Kursplaner och litteraturlistor

Aktuella kursplaner och litteraturlistor.

Fem huvudmoment

Rekryteringsutbildningen motsvarar 7.5 hp och den innehåller fem huvudmoment vilka genomsyrar hela utbildningen:

Rektors/förskolechefs uppdrag.

Rektor/förskolechef i rollen som chef och ledare. Att leda organisationen, att leda människorna och att leda lärandet.

Skolan som politiskt styrd verksamhet. Rektor/förskolechef som garant för en rättssäker och likvärdig skola/förskola.

Etiskt ledarskap.

Mål- och resultatstyrning med utgångspunkt i systematiskt kvalitetsarbete.

Kursansvarig

Administratör

Personalbild Linn Antonsson Linn Antonsson Administratör, utbildning, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 30