"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetsformer och kurstillfällen

Arbetsformerna under kursträffarna varierar mellan föreläsningar, övningar och seminarier där litteratur och hemuppgifter bearbetas. Mellan kursträffarna arbetar deltagarna med litteratur och hemuppgifter. Utbildningen bygger på arbete i studiegrupper vilket kräver förberedelse och aktivitet.

Förutom skolledarskap ur ett vetenskapligt perspektiv skall auskultationer hos ledare i förskola och skola ge en inblick i och ökad förståelse för ledarens vardagliga praktik. Resultaten analyseras i relation till kurslitteratur, föreläsningar, seminarier och deltagarnas erfarenheter.

Utbildningens examinationsuppgift är en slutrapport baserad på kursens litteratur, gruppdiskussioner och praktiska erfarenheter. Den syftar till att visa deltagarnas nya insikter och lärande om utbildningsledarskap. Rapporten redovisas vid sista träffen till vilken deltagarnas chefer inbjuds.

Utbildningen omfattar sju kursdagar av vilka två träffar är fysiska tvådagarsträffar och tre är digitala endagsträffar.

Träffar

 

Träff 1 Förskolans och skolans ramverk

Norrgrupp: 13 september 2024, Digital

Skånegrupp: 13 september 2024, Digital

Träff 2 Rektors roll som chef och pedagogisk ledare

Norrgrupp: 5-6 november 2024, Sense Luleå

Skånegrupp: 5-6 november 2024, Riviera strand Båstad

Träff 3 Rektor och kärnprocesserna: Det systematiska kvalitetsarbetet och skolutveckling

Norrgrupp: 21 januari 2025, Digital

Skånegrupp: 21 januari 2025, Digital

Träff 4 Rektor och kärnprocesserna: Det kommunikativa uppdraget

Norrgrupp: 19 mars 2025, Digital

Skånegrupp: 19 mars 2025, Digital

Träff 5 Rektor och kärnprocesserna: Det etiska perspektivet; Avslutning med rundabordssamtal

Norrgrupp: 12-13 maj 2025, Umeå Folkets Hus

Skånegrupp: 15-16 maj 2025, Riviera Strand Båstad

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024-05-24