Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetsformer och kurstillfällen

Arbetsformerna under kursträffarna varierar mellan föreläsningar, övningar och seminarier där litteratur och hemuppgifter bearbetas. Mellan kursträffarna arbetar deltagarna med litteratur, hemuppgifter samt digitala kompletterande inslag i form av föreläsningar, grupparbeten och övningar. Utbildningen bygger på arbete i lärgrupper vilket kräver förberedelse och aktivitet.

Förutom skolledarskap ur ett vetenskapligt perspektiv skall intervjuer, auskultationer, observationer och skuggning hos ledare i förskola och skola ge en inblick i och ökad förståelse för ledarens vardagliga praktik. Resultaten analyseras i relation till kurslitteratur, föreläsningar, seminarier och deltagarnas erfarenheter. Mellan träff förekommer exemeplvis digitala avstämnings- och återkopplingsmöten. De kan fungera som återkoppling av tidigare träff och förberedelse inför nästa.

Utbildningens examinationsuppgift är en slutrapport baserad på kursens litteratur, gruppdiskussioner och praktiska erfarenheter. Den syftar till att visa deltagarnas nya insikter och lärande om utbildningsledarskap. Rapporten redovisas vid sista träffen till vilken deltagarnas chefer inbjuds.

Utbildningen omfattar sex kursdagar av vilka två träffar är fysiska och fyra digitala. Mellan träffarna kan det förekomma digitala inslag. 

Nedan listas datum och plats för utbildningsträffarna hösten 2021 - våren 2022. 

Träffar 

Träff 1 - Förskolans och skolans ramverk  

Tisdag 19 oktober 2021, Digital träff 

 • Historisk tillbakablick
 • Centrala lagar och förordningar
 • Styrdokument
 • Skolan som organisation

Träff 2 - Rektors roll som chef och pedagogisk ledare 

Norr: Torsdag, 25 november 2021 på Umeå Folkets Hus

Skåne: Måndag 29 november 2021 på Ystad Saltsjöbad

 • Olika perspektiv på ledarskap
 • Att leda och organisera

Träff 3 - Rektor och kärnprocesserna: Det etiska perspektivet 

Onsdag 19 januari 2022, Digital träff 

 • Etiska perspektiv på ledarskap
 • Främjande och förebyggande värdegrundsarbete

Träff 4 - Rektor och kärnprocesserna: Det systematiska kvalitetsarbetet och skolutveckling  

Torsdag 3 mars 2022, Digital träff 

 • Skolans systematiska kvalitetsarbete 

Träff 5 - Rektor och kärnprocesserna: Det kommunikativa uppdraget  

Tisdag 12 april 2022, Digital träff 

 • Ledarens kommunikativa uppdrag 
 • Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Träff 6 - Avslutningsträff

Norr: Tisdag 31 maj 2022 på Umeå Folkets Hus

Skåne: Fredag 20 maj 2022 på Sea U i Helsingborg

 • Redovisning av slutrapport med inbjudna gäster