Forskningsprojekt

Designhögskolan bygger ett starkt team av forskare vars forskningsbidrag till designområdet syftar till att forma disciplinen i decennier framöver.


Forskningsprogram

DCODE
DCODE

Utbildar forskare i att vägleda digital transformation mot inkluderande, hållbara framtider.

Digital Ethics
Digital Ethics

Undersöka sätt för individer och samhällen att hantera digital teknik på ett ansvarsfullt sätt.

Design Philosophy for Things That Change
Design Philosophy for Things That Change

Möter komplexiteten i de sociotekniska landskap vi skapar med hjälp av nätverksbaserade produkter.

Interpresence Institute
Interpresence Institute

En tvärvetenskaplig organisation som sätter fokus på det speciella med att vara närvarande, tillsammans.

Design bortom framsteg
Design bortom Framsteg

Utforskar hur vi kan designa bortom ekonomisk tillväxt, i en rörelse mot mer-än-mänskliga relationer.


Doktorandprojekt

Aditya Pawar
Aditya Pawar

Design för social innovation

Anja Neidhardt
Anja Neidhardt

Feministiska taktiker som medel för att omdesigna design

Catharina Henje
Catharina Henje

Design för mångfald

Monica Lindh-Karlsson
Monica Lindh-Karlsson

Konceptualisering av samtida design

Pamela Gil-Salas
Pamela Gil-Salas

Utformning av mekanismer för offentlig dataanvändning

Rob Collins
Rob Collins

Design för omtvistade system

Seda Özçetin
Seda Özçetin

Design av alternativ för digitala användarvillkor

Xaviera Sánchez de la Barquera Estrada
Xaviera Sánchez de la Barquera Estrada

Co-design för sociala system

Senast uppdaterad: 2022-12-01