Forskningsprojekt

Designhögskolan bygger ett starkt team av forskare vars forskningsbidrag till designområdet syftar till att forma disciplinen i decennier framöver.


Forskningsprogram

DCODE

DCODE

Utbildar forskare i att vägleda digital transformation mot inkluderande, hållbara framtider.

Digital Ethics

Digital Ethics

Undersöka sätt för individer och samhällen att hantera digital teknik på ett ansvarsfullt sätt.

Design Philosophy for Things That Change

Design Philosophy for Things That Change

Möter komplexiteten i de sociotekniska landskap vi skapar med hjälp av nätverksbaserade produkter.

Interpresence Institute

Interpresence Institute

En tvärvetenskaplig organisation som sätter fokus på det speciella med att vara närvarande, tillsammans.

Design bortom framsteg

Design bortom Framsteg

Utforskar hur vi kan designa bortom ekonomisk tillväxt, i en rörelse mot mer-än-mänskliga relationer.

Utforskar visioner och praktiker hos makers och hackare för att skapa små utopier.

Maker Utopias

Utforskar visioner och praktiker hos makers och hackare för att skapa små utopier.


Doktorandprojekt

Aditya Pawar

Aditya Pawar

Design för social innovation

Anja Neidhardt

Anja Neidhardt

Feministiska taktiker som medel för att omdesigna design

Catharina Henje

Catharina Henje

Design för mångfald

Monica Lindh-Karlsson

Monica Lindh-Karlsson

Konceptualisering av samtida design

Pamela Gil-Salas

Pamela Gil-Salas

Utformning av mekanismer för offentlig dataanvändning

Rob Collins

Rob Collins

Design för omtvistade system

Seda Özçetin

Seda Özçetin

Design av alternativ för digitala användarvillkor

Xaviera Sánchez de la Barquera Estrada

Xaviera Sánchez de la Barquera Estrada

Co-design för sociala system

Formgivningens ekologier i gräsrotsgemenskaper

Sergio Bravo Josephson

Formgivningens ekologier i gräsrotsgemenskaper

Senast uppdaterad: 2022-12-01