Vision, mission & värdegrund

Vision

"Vi verkar i en mångsidig, inkluderande och utforskande miljö, och vi samarbetar för att utbilda och kontinuerligt utveckla grunderna för vad ansvarsfulla designpraktiker kan vara."

Mission

"Designhögskolan ska, genom sina utbildnings- och forskningsprogram, främja plattformar för en öppen, nyfiken och kollaborativ utforskning av design, med målet att hjälpa människor att växa och skapa hållbara förslag på de utmaningar som vårt globala samhälle står inför."

Värdegrund

  • Vår designstrategi sätter människor först, från designmetodik till estetik
  • Vi framhärdar teamwork och varje enskild elevs lärandeprocess
  • Vi arbetar tillsammans för att skapa en social och stödjande miljö
  • Professionella designpraktiker har en stark närvaro i det vi gör
  • Vi samarbetar, med externa intressenter och genom verkliga frågor
  • Att skapa saker utgör ett grundläggande sätt att testa och förklara våra idéer

 

Senast uppdaterad: 2022-04-26