Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Det strategiska forskningsområdet EcoChange

Hav och klimat står i centrum för det strategiska forskningsområdet Ecochange. Samarbetet mellan flera lärosäten ger unika möjligheter att göra heltäckande synteser av klimatförändringarnas effekter i Östersjön. Forskning bedrivs inom en rad olika områden, med Östersjöns havsekosystem som gemensam nämnare.

EcoChange i ett nötskal

Förändrat klimat

påverkar temperatur, salthalt och näringsämnen i Östersjön. Mängden kol i vattnet ökar, vilket gynnar bakterier.

Födoväven

kommer inte att fungera lika effektivt som tidigare. Det kan leda till sämre fiskproduktion och mer miljögifter.

Östersjön

är ett utmärkt modellsystem för klimatförändringar i haven med sina gradienter i salthalt, temperatur och andra faktorer.

Inblick i forskningen

Rapporter och populärt
Rapporter och populärt

Rapporter och populärvetenskapliga artiklar. Reportage om forskningen och resultaten.

Film: Om kvicksilver i Östersjön
Om kvicksilver i Östersjön

Erik Björn, forskare vid Umeå universitet, studerar kvicksilver i Östersjöns ekosystem (på engelska).

Hav och klimathot
Hav och klimathot

Umeå universitet bidrar med viktiga mätserier om hav och klimat.

Från forskning till praktisk handling
Från forskning till praktisk handling

Åke Bengtsson, styrelseledamot inom EcoChange, ser vikten av kopplingen mellan myndigheter och forskning.