Hoppa direkt till innehållet
printicon

Det strategiska forskningsområdet EcoChange

Hav och klimat står i centrum för det strategiska forskningsområdet Ecochange. Samarbetet mellan flera lärosäten ger unika möjligheter att göra heltäckande synteser av klimatförändringarnas effekter i Östersjön. Forskning bedrivs inom en rad olika områden, med Östersjöns havsekosystem som gemensam nämnare.

EcoChange i ett nötskal

Förändrat klimat

påverkar temperatur, salthalt och näringsämnen i Östersjön. Mängden kol i vattnet ökar, vilket gynnar bakterier.

Födoväven

kommer inte att fungera lika effektivt som tidigare. Det kan leda till sämre fiskproduktion och mer miljögifter.

Östersjön

är ett utmärkt modellsystem för klimatförändringar i haven med sina gradienter i salthalt, temperatur och andra faktorer.

Inblick i forskningen

Hav och klimathot - långa mätserier ger svar
Hav och klimathot - långa mätserier ger svar

FN:s rapport om hav och klimat bygger på långsiktiga mätningar. Umeå universitet bidrar med viktiga mätserier.

EcoChange konferens 2019
EcoChange konferens 2019

Konferens 21-22 november i Kalmar.