"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Johnér bildbyrå AB, Malcolm Hanes

Det strategiska forskningsområdet EcoChange

Hav och klimat står i centrum för det strategiska forskningsområdet Ecochange. Samarbetet mellan flera lärosäten ger unika möjligheter att göra heltäckande synteser av klimatförändringarnas effekter i Östersjön. Forskning bedrivs inom en rad olika områden, med Östersjöns havsekosystem som gemensam nämnare.

Vattendroppar
Mikrober får lift ut i havet

Sötvattensmikrober får lift ut i havet av små plastpartiklar. Påverkar det mikrober i havsvattnet?

Sjukdomsframkallande bakterier trivs i brunare vatten

Ny avhandling avslöjar hur klimatförändringar kan främja potentiell farliga bakterier i Östersjön.

Växtplanktons upptag av kvicksilver styrs av tioler

Tioler styr hur mycket kvicksilver som tar sig in i näringsväven i vattenmiljöer.

EcoChange i ett nötskal

Förändrat klimat
påverkar temperatur, salthalt och näringsämnen i Östersjön. Mängden kol i vattnet ökar, vilket gynnar bakterier.
Födoväven
kommer inte att fungera lika effektivt som tidigare. Det kan leda till sämre fiskproduktion och mer miljögifter.
Östersjön
är ett utmärkt modellsystem för klimatförändringar i haven med sina gradienter i salthalt, temperatur och andra faktorer.