Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Det strategiska forskningsområdet EcoChange

Hav och klimat står i centrum för det strategiska forskningsområdet Ecochange. Samarbetet mellan flera lärosäten ger unika möjligheter att göra heltäckande synteser av klimatförändringarnas effekter i Östersjön. Forskning bedrivs inom en rad olika områden, med Östersjöns havsekosystem som gemensam nämnare.

EcoChange i ett nötskal

Förändrat klimat

påverkar temperatur, salthalt och näringsämnen i Östersjön. Mängden kol i vattnet ökar, vilket gynnar bakterier.

Födoväven

kommer inte att fungera lika effektivt som tidigare. Det kan leda till sämre fiskproduktion och mer miljögifter.

Östersjön

är ett utmärkt modellsystem för klimatförändringar i haven med sina gradienter i salthalt, temperatur och andra faktorer.
EcoChange konferens 2020

EcoChange digital konferens 2020 24-25 november 2020.

Inblick i forskningen

Reportage
Reportage

Möt människorna, läs om forskningen och resultaten från EcoChange.

Rapporter och populärt
Rapporter och populärt

Rapporter och populärvetenskapliga artiklar.

Film: Om kvicksilver i Östersjön
Om kvicksilver i Östersjön

Erik Björn, forskare vid Umeå universitet, studerar kvicksilver i Östersjöns ekosystem (på engelska).

Publikationer
Publikationer

Vetenskapliga publikationer producerade inom EcoChange.