Hoppa direkt till innehållet
printicon

Det strategiska forskningsområdet EcoChange

Hav och klimat står i centrum för det strategiska forskningsområdet Ecochange. Samarbetet mellan flera lärosäten ger unika möjligheter att göra heltäckande synteser av klimatförändringarnas effekter i Östersjön. Forskning bedrivs inom en rad olika områden, med Östersjöns havsekosystem som gemensam nämnare.

EcoChange i ett nötskal

Förändrat klimat

påverkar temperatur, salthalt och näringsämnen i Östersjön. Mängden kol i vattnet ökar, vilket gynnar bakterier.

Födoväven

kommer inte att fungera lika effektivt som tidigare. Det kan leda till sämre fiskproduktion och mer miljögifter.

Östersjön

är ett utmärkt modellsystem för klimatförändringar i haven med sina gradienter i salthalt, temperatur och andra faktorer.

Inblick i forskningen

Oro för Östersjöns framtid
Oro för Östersjöns framtid

Klimatförändringarna kan få negativa effekter på Östersjön. Det oroar forskarna inom EcoChange.

Film: Om kvicksilver i Östersjön
Om kvicksilver i Östersjön

Erik Björn, forskare vid Umeå universitet, studerar kvicksilver i Östersjöns ekosystem (på engelska).

Film: Bakterier med nyckelroll i ekosystemet
Bakterier med nyckelroll i ekosystemet

Jarone Pinhassi vid Linnéuniversitetet studerar bakteriernas roll i Östersjöns ekosystem.