Hoppa direkt till innehållet
printicon

Det strategiska forskningsområdet EcoChange

Hav och klimat står i centrum för det strategiska forskningsområdet Ecochange. Samarbetet mellan flera lärosäten ger unika möjligheter att göra heltäckande synteser av klimatförändringarnas effekter i Östersjön. Forskning bedrivs inom en rad olika områden, med Östersjöns havsekosystem som gemensam nämnare.

EcoChange i ett nötskal

Förändrat klimat

påverkar temperatur, salthalt och näringsämnen i Östersjön. Mängden kol i vattnet ökar, vilket gynnar bakterier.

Födoväven

kommer inte att fungera lika effektivt som tidigare. Det kan leda till sämre fiskproduktion och mer miljögifter.

Östersjön

är ett utmärkt modellsystem för klimatförändringar i haven med sina gradienter i salthalt, temperatur och andra faktorer.

Inblick i forskningen

Hav och klimathot
Hav och klimathot

Umeå universitet bidrar med viktiga mätserier om hav och klimat.

EcoChange konferens 2019
EcoChange konferens 2019

Konferens 21-22 november i Kalmar.

Från forskning till praktisk handling
Från forskning till praktisk handling

Åke Bengtsson, styrelseledamot inom EcoChange, ser vikten av kopplingen mellan myndigheter och forskning.

DNA-analys av alger
DNA-analys av alger

Ett forskningsprojekt där en jämförelse mellan DNA- och mikroskopianalys av växtplankton ska göras.

Komplex, ineffektiv födoväv
Komplex, ineffektiv födoväv

Ökat inflöde av löst organiskt kol gör den marina födoväven mindre effektiv.