Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 18 November 2020)

printicon
Staff photo Åsa Karlsson Sjögren

Åsa Karlsson Sjögren

Professor of History and Dean of the Faculty of Arts. My primary research interests lie in women and gender history from different perspectives: legal, political and social, 1650-1920. 

Contact

Works at

Affiliation
Location
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3020 Umeå Universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as professor at Faculty of Arts, Dean's Office Role: Administrator
Location
Förvaltningshuset, östra flygeln, plan 4, Umeå universitet, Universitetstorget Umeå universitet, 901 87 Umeå
2019
History of Education, Routledge 2019, Vol. 48, (3) : 297-316
Karlsson Sjögren, Åsa; Larsson, Esbjörn; Rimm, Stefan
2018
Revisiting Gender in European History, 1400–1800, Routledge 2018 : 1-9
Dermineur, Elise M.; Karlsson Sjögren, Åsa; Langum, Virginia
2018
Routledge research in gender and history, 31
2018
Revisiting gender in European history, 1400-1800, New York and Oxon: Routledge 2018 : 1-9
Dermineur, Elise M.; Karlsson Sjögren, Åsa; Langum, Virginia
2018
Early professional women in Northern Europe, ca 1650-1850, Oxon and New York: Routledge 2018 : 197-216
Karlsson Sjögren, Åsa
2018
Revisiting gender in European history, 1400-1800, New York and Oxon: Routledge 2018 : 78-99
Karlsson Sjögren, Åsa
2018
Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 129-151
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
2017
The Routledge history handbook of gender and the urban experience, London: Routledge 2017 : 233-244
Karlsson Sjögren, Åsa
2016
Scandinavian Journal of History, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 41, (3) : 332-349
Karlsson Sjögren, Åsa
2016
Gender and political culture in early modern Europe, 1400-1800, London and New York: Routledge 2016 : 197-213
Lindström, Peter; Sandvik, Hilde; Karlsson Sjögren, Åsa
2014
Gender in urban Europe: Sites of political activity and citizenship, 1750-1900, London: Routledge 2014 : 75-76
Cowman, Krista; Javette Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
2014
Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship, 1750-1900, London: Routledge 2014 : 15-16
Cowman, Krista; Javette Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
2014
Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship, 1750-1900, New York: Routledge 2014 : 1-14
Cowman, Krista; Javette Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
2014
Routledge Research in Gender and History, 19
2014
Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship, 1750-1900, London: Routledge 2014 : 143-145
Cowman, Krista; Koefoed, Nina Javette; Karlsson Sjögren, Åsa
2014
Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship, 1750-1900, New York: Routledge 2014 : 147-161
Karlsson Sjögren, Åsa
2013
Female Agency in the Urban Economy: Gender in European Towns, 1640-1830, New York: Routledge 2013 : 171-188
Karlsson Sjögren, Åsa
2013
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg Stockholm: Makadam Förlag 2013 : 17-37
Karlsson Sjögren, Åsa
2011
Historisk Tidskrift (S), Vol. 131, (2) : 403-405
Karlsson Sjögren, Åsa
2011
Tvärsnitt, Stockholm: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) 2011, Vol. 11, (3-4) : 72-75
Karlsson Sjögren, Åsa
2011
Scandinavian Journal of History, Oslo: Taylor & Francis 2011, Vol. 36, (4) : 443-461
Karlsson Sjögren, Åsa
2011
Scandia, Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur 2011, Vol. 77, (1) : 36-61
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
2011
Informationen zur modernen Stadtgeschichte, Berlin: Deutsches Institut für Urbanistik 2011, (2) : 120-121
Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
2009
Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2009 : 56-82
Karlsson Sjögren, Åsa
2009
Hopes and fears for the future in early modern Sweden, 1500-1800, Helsinki: Finnish Literature Society 2009 : 184-205
Karlsson Sjögren, Åsa
2009
Fornvännen, Stockholm: Vitterhetsakademien 2009, Vol. 104, (1) : 64-66
Karlsson Sjögren, Åsa
2008
Att göra historia: vänbok till Christina Florin, Stockholm: Institutet för Framtidsstudier 2008 : 21-
Karlsson Sjögren, Åsa
2007
Kvinnor och politik i det tidigmoderna Norden
Karlsson Sjögren, Åsa
2007
Kvinnor och politik i det tidigmoderna Norden
Karlsson Sjögren, Åsa
2007
ritsafn sagnfrädistofnunar, 40
2006
Thule, (19)
Karlsson Sjögren, Åsa
2006
Stockholm: Carlsson 2006
Karlsson Sjögren, Åsa
2006
Kahden puolen Pohjanlathea. 1, Ihmisiä, yhteisöjä ja aatteita Ruotsissa ja Suomedda 1500-luvulta 1900 luvulle.
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
2005
Laboratorium för folk och kultur, Helsingfors: Föreningen Brage Sektionen för folklivsforskning 2005, (2)
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
2005
Svenskt i Finland - finskt i Sverige. 1, Dialog och särart: människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
2004
Historisk Tidskrift för Finland, Vol. 1
Karlsson Sjögren, Åsa
2004
Historisk tidskrift, (4) : 712-720
Karlsson Sjögren, Åsa
2004
Scandinavian Journal of History, Vol. 29, (3/4) : 241-262
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
2003
Hans och hennes: genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid, Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet 2003 : 167-193
Karlsson Sjögren, Åsa
2003
Scandia, Lund: Scandia 2003, Vol. 69, (1) : 35-54
Karlsson Sjögren, Åsa
2002
Genusvägar: en antologi om genusforskning, Malmö: Liber 2002 : 115-137
Karlsson Sjögren, Åsa
2001
Genusperspektiv i historia: metodövningar, Lund: Studentlitteratur 2001 : 113-132
Karlsson Sjögren, Åsa
2000
Kvinnovetenskaplig tidskrift, Lund: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning 2000, (1) : 75-77
Karlsson Sjögren, Åsa
2000
Brott och straff: en antologi, Stockholm: Fören. Skyddsvärnet i samarbete med ABF Stockholm 2000 : 92-105
Karlsson Sjögren, Åsa

Research groups

Group member