"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Åsa Karlsson Sjögren

Professor of History. Research interests: Women and Gender History from legal, political and social perspectives, Early Modern and Modern History.

Research qualifications: Docent

Contact

Works at

Affiliation
Location
YA, Norra Beteendevetarhuset, NBET.B.342 Umeå Universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as professor at Umeå Centre for Gender Studies (UCGS) Role: Director
Location
Samhällsvetarhuset, Plan 4
Historielärarnas förenings årsskrift, Helsingborg: Historielärarnas förening 2023 : 12-24
Karlsson Sjögren, Åsa
Gender, materiality, and politics: essays on the making of power, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 139-155
Karlsson Sjögren, Åsa
Vägval i skolans historia, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2022, (3)
Karlsson Sjögren, Åsa
En resa genom skolans historia, Uppsala: Uppsala universitet 2021 : 27-32
Karlsson Sjögren, Åsa
History of Education, Routledge 2019, Vol. 48, (3) : 297-316
Karlsson Sjögren, Åsa; Larsson, Esbjörn; Rimm, Stefan
Routledge research in gender and history, 31
Dermineur, Elise M.; Karlsson Sjögren, Åsa; Langum, Virginia
Revisiting Gender in European History, 1400–1800, Routledge 2018 : 1-9
Dermineur, Elise M.; Karlsson Sjögren, Åsa; Langum, Virginia
Early professional women in Northern Europe, ca 1650-1850, Oxon and New York: Routledge 2018 : 197-216
Karlsson Sjögren, Åsa
Revisiting gender in European history, 1400-1800, New York and Oxon: Routledge 2018 : 78-99
Karlsson Sjögren, Åsa
Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 129-151
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
The Routledge history handbook of gender and the urban experience, London: Routledge 2017 : 233-244
Karlsson Sjögren, Åsa
Scandinavian Journal of History, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 41, (3) : 332-349
Karlsson Sjögren, Åsa
Gender and political culture in early modern Europe, 1400-1800, London and New York: Routledge 2016 : 197-213
Lindström, Peter; Sandvik, Hilde; Karlsson Sjögren, Åsa
Gender in urban Europe: Sites of political activity and citizenship, 1750-1900, London: Routledge 2014 : 75-76
Cowman, Krista; Javette Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship, 1750-1900, London: Routledge 2014 : 15-16
Cowman, Krista; Javette Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship, 1750-1900, New York: Routledge 2014 : 1-14
Cowman, Krista; Javette Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
Routledge Research in Gender and History, 19
Cowman, Krista; Javette Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship, 1750-1900, London: Routledge 2014 : 143-145
Cowman, Krista; Koefoed, Nina Javette; Karlsson Sjögren, Åsa
Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship, 1750-1900, New York: Routledge 2014 : 147-161
Karlsson Sjögren, Åsa
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg Stockholm: Makadam Förlag 2013 : 17-37
Karlsson Sjögren, Åsa
Female agency in the urban economy: gender in European towns, 1640-1830, New York: Routledge 2013 : 171-188
Karlsson Sjögren, Åsa
Tvärsnitt, Stockholm: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) 2011, Vol. 11, (3-4) : 72-75
Karlsson Sjögren, Åsa
Historisk Tidskrift, Vol. 131, (2) : 403-405
Karlsson Sjögren, Åsa
Scandinavian Journal of History, Oslo: Taylor & Francis 2011, Vol. 36, (4) : 443-461
Karlsson Sjögren, Åsa
Scandia, Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur 2011, Vol. 77, (1) : 36-61
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Informationen zur modernen Stadtgeschichte, Berlin: Deutsches Institut für Urbanistik 2011, (2) : 120-121
Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2009 : 56-82
Karlsson Sjögren, Åsa
Hopes and fears for the future in early modern Sweden, 1500-1800, Helsinki: Finnish Literature Society 2009 : 184-205
Karlsson Sjögren, Åsa
Fornvännen, Stockholm: Vitterhetsakademien 2009, Vol. 104, (1) : 64-66
Karlsson Sjögren, Åsa
Att göra historia: vänbok till Christina Florin, Stockholm: Institutet för Framtidsstudier 2008 : 21-
Karlsson Sjögren, Åsa
Kvinnor och politik i det tidigmoderna Norden: rapport til 26:e Nordiska historikermötet i Reykjavík den 8-12 augusti 2007, Háskólaútgáfan 2007 : 7-13
Karlsson Sjögren, Åsa
Thule, (19)
Karlsson Sjögren, Åsa
Stockholm: Carlsson 2006
Karlsson Sjögren, Åsa
Kahden puolen Pohjanlathea. 1, Ihmisiä, yhteisöjä ja aatteita Ruotsissa ja Suomedda 1500-luvulta 1900 luvulle.
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Laboratorium för folk och kultur, Helsingfors: Föreningen Brage Sektionen för folklivsforskning 2005, (2)
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Svenskt i Finland - finskt i Sverige. 1, Dialog och särart: människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Historisk Tidskrift för Finland, Vol. 1
Karlsson Sjögren, Åsa
Historisk tidskrift, (4) : 712-720
Karlsson Sjögren, Åsa
Scandinavian Journal of History, Vol. 29, (3/4) : 241-262
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Hans och hennes: genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid, Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet 2003 : 167-193
Karlsson Sjögren, Åsa
Scandia, Lund: Scandia 2003, Vol. 69, (1) : 35-54
Karlsson Sjögren, Åsa
Genusvägar: en antologi om genusforskning, Malmö: Liber 2002 : 115-137
Karlsson Sjögren, Åsa
Genusperspektiv i historia: metodövningar, Lund: Studentlitteratur 2001 : 113-132
Karlsson Sjögren, Åsa
Kvinnovetenskaplig tidskrift, Lund: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning 2000, (1) : 75-77
Karlsson Sjögren, Åsa

Research groups

Group member