"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Lennart Nygren

Research qualifications: Docent

Works at

Affiliation
Affiliated as professor emeritus at Department of Social Work
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 105-119
Nygren, Lennart
Journal of Comparative Social Work, Stavanger University Library 2023, Vol. 18, (2) : 207-235
Nygren, Lennart; Christie, Alastair; Muñoz Guzmán, Carolina; et al.
Journal of Comparative Social Work, Stavanger University Library 2023, Vol. 18, (2) : 236-248
Oltedal, Siv; Nygren, Lennart
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 165-197
Blom, Björn; Nygren, Lennart
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 15-29
Nygren, Lennart
Socionomutbildningen: då nu och i framtiden, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 341-377
Nygren, Lennart
Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 241-256
Blom, Björn; Isaksson, Cristine; Nygren, Lennart
Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 19-26
Blom, Björn; Isaksson, Cristine; Nygren, Lennart
Nordic Social Work Research, Routledge 2020, Vol. 10, (3) : 257-269
Gümüscü, Ahmet; Nygren, Lennart; Khoo, Evelyn
Lund: Studentlitteratur AB 2020
Isaksson, Cristine; Blom, Björn; Nygren, Lennart
British Journal of Social Work, Oxford University Press 2020, Vol. 50, (7) : 2098-2115
Khoo, Evelyn; Nygren, Lennart; Gümüscü, Ahmet
Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 83-94
Nygren, Lennart
Socionomens forskningssupplement, Akademikerförbundet SSR 2020, (48) : 18-29
Nygren, Lennart; Eriksson, Malin; Edvall Malm, Disa; et al.
Perspektiv på granskning inom offentlig sektor: med äldreomsorgen som exempel, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 55-70
Andersson, Katarina; Hanberger, Anders; Nygren, Lennart
Perspektiv på granskning inom  offentlig sektor: med äldreomsorgen som exempel, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 39-54
Hanberger, Anders; Lindgren, Lena; Nygren, Lennart
Perspektiv på granskning inom offentlig sektor: med äldreomsorgen som exempel, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 25-38
Lindgren, Lena; Nygren, Lennart
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 25-39
Nygren, Lennart
Social change, social policy and social work in the new Europe, Routledge 2019 : 141-151
Nygren, Lennart
Journal of Comparative Social Work, Universitetet i Stavanger 2019, Vol. 14, (1) : 115-140
Oltedal, Siv; Nygren, Lennart
Journal of Aging & Social Policy, Routledge 2018, Vol. 30, (5) : 419-439
Andersson, Katarina; Hanberger, Anders; Nygren, Lennart
Social Sciences, MDPI 2018, Vol. 7, (97) : 1-13
Du, Yaqiong; Nygren, Lennart
Child & Family Social Work, Hoboken: Wiley-Blackwell 2018, Vol. 23, (2) : 196-203
Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Nygren, Lennart
British Journal of Social Work, Oxford: Oxford University Press 2018, Vol. 48, (2) : 371-389
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina
Dagens samhälle, (31) : 26-26
Lindholm, Lars; Ivarsson, Anneli; Löfgren, Curt; et al.
Social Policy and Society, Cambridge University Press 2018, Vol. 17, (4) : 651-663
Nygren, Karina; Naujaniené, Rasa; Nygren, Lennart
Social Policy and Society, Cambridge University Press 2018, Vol. 17, (4) : 665-677
Nygren, Lennart; White, Sue; Ellingsen, Ingunn T.
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 83-97
Hanberger, Anders; Lindgren, Lena; Nygren, Lennart
Barnevern i et minoritetsperspektiv: sosialt arbeid med barn og familier, Oslo: Gyldendal Akademisk 2017 : 102-109
Nygren, Lennart
Journal of Youth Studies, Routledge 2016, Vol. 19, (10) : 1321-1337
Coe, Anna-Britt; Wiklund, Maria; Uttjek, Margaretha; et al.
Socialt arbete: en grundbok, Stockholm: Natur och kultur 2016 : 180-197
Lindqvist, Rafael; Nygren, Lennart
Victims & Offenders, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (3) : 373-391
Moen, Elisabeth; Nygren, Lennart; Edin, Kerstin
Socialt arbete: en grundbok, Stockholm: Natur och kultur 2016 : 128-145
Nygren, Lennart
Global social transformation and social action: the role of social workers, Routledge 2016 : 123-128
Nygren, Lennart; Oltedal, Siv
IAGG-ER 8th Congress, International Association of Gerontology and Geriatrics, Dublin, Ireland, April 23-26, 2015
Andersson, Katarina; Hanberger, Anders; Nygren, Lennart
Norges Barnevern, Universitetsforlaget 2015, Vol. 92, (2) : 80-96
Fylkesnes, Marte K; Iversen, Anette C; Bjørknes, Ragnhild; et al.
Social Sciences, Basel: 2015, Vol. 4, (1) : 117-133
Gümüscü, Ahmet; Nygren, Lennart; Khoo, Evelyn
The IAFOR Asian Conference on Aging & Gerontology 2015, Kobe, Japan November 5
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina
Utvärderingars värde - värden i utvärderingar: Svenska utvärderingsföreningens nationella utvärderingskonferens, hotell Hilton, Stockholm, 7-9 oktober 2015
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina; et al.
Journal of Comparative Social Work, Stavanger, Norge: University of Stavanger 2015, Vol. 10, (1) : 1-14
Nygren, Lennart; Oltedal, Siv
Journal of Comparative Social Work, Vol. 10, (1) : 1-5
Oltedal, Siv; Nygren, Lennart
Journal of Social Work, Vol. 15, (3) : 317-336
Rexvid, Devin; Evertsson, Lars; Forssén, Annika; et al.
British Journal of Social Work, Vol. 45, (6) : 1888-1904
Skoog, Viktoria; Khoo, Evelyn; Nygren, Lennart
Journal of Comparative Social Work, Bodö: 2014, (2) : 1-27
Gümüscü, Ahmet; Khoo, Evelyn; Nygren, Lennart
Journal of School Nursing, Sage Publications 2014, Vol. 30, (2) : 114-122
Nygren, Karina; Bergström, Erik; Janlert, Urban; et al.
Perspektiver på sociale problemer, Köbenhavn: Hans Reitzels Forlag 2014 : 153-170
Nygren, Lennart
Global social transformation and social action: the role of social workers: Social work - social development Volume III, Farnham: Ashgate 2014 : 123-127
Nygren, Lennart; Oltedal, Siv
Journal of Comparative Social Work, Universitetet i Stavanger 2014, (2) : 1-4
Oltedal, Siv; Nygren, Lennart
Journal of Family Issues, Sage Publications 2014, Vol. 35, (14) : 1940-1958
Rostami, Arian; Ghazinour, Mehdi; Nygren, Lennart; et al.