Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 15 April 2021)

printicon
Staff photo Urban Markström

Urban Markström

Works at

Affiliation
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
European Planning Studies
Berglund-Snodgrass, Lina; Högström, Ebba; Fjellfeldt, Maria; et al.
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 393-402
Ehliasson, Kent; Markström, Urban
International Journal of Mental Health Systems, BioMed Central 2020, Vol. 14, (1)
Johansson, Suzanne; Markström, Urban; Larsson, Maria E.; et al.
Att leva med psykisk funktionsnedsättning: livssituation och effektiva vård- och stödinsatser, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 63-78
Markström, Urban
Att leva med psykisk funktionsnedsättning: livssituation och effektiva vård- och stödinsatser, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 487-510
Markström, Urban
Nordic Journal of Working Life Studies, VIA University College, Denmark 2020, Vol. 10, (3) : 3-22
Nouf-Latif, Faten; Markström, Urban; Andersson, Katarina
European Journal of Social Work, Routledge 2020, Vol. 23, (4) : 672-684
Näslund, Hilda; Sjöström, Stefan; Markström, Urban
Nordic Social Work Research, Routledge 2020, Vol. 10, (4) : 369-381
Näslund, Hilda; Sjöström, Stefan; Markström, Urban
Social Work in Mental Health, Routledge 2019, Vol. 17, (2) : 129-148
Bergmark, Magnus; Bejerholm, Ulrika; Markström, Urban
Nordic Social Work Research, Routledge 2019, (1) : 72-84
Fjellfeldt, Maria; Markström, Urban
Umeå: Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 2019
Fjellfeldt, Maria; Markström, Urban
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2019, Vol. 26, (3) : 205-218
Johansson, Suzanne; Markström, Urban; Bejerholm, Ulrika
Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd: rapport från forskarseminariet i Umeå 16-17 januari 2019, Stockholm: Försäkringskassan 2019 : 49-58
Markström, Urban
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet för forskning i socialt arbete 2019, Vol. 26, (3-4) : 323-340
Markström, Urban
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2019, Vol. 13, (2) : 126-140
Nouf-Latif, Faten; Andersson, Katarina; Markström, Urban
Nordic Social Work Research, Routledge 2019, Vol. 9, (2) : 104-117
Nouf-Latif, Faten; Bertilsdotter-Rosqvist, Hanna; Markström, Urban
Social Policy & Administration, John Wiley & Sons 2018, Vol. 52, (3) : 790-808
Bergmark, Magnus; Bejerholm, Ulrika; Markström, Urban
International Journal of Integrated Care, Ubiquity Press 2018, Vol. 18, (4) : 1-11
Bergmark, Magnus; Bejerholm, Ulrika; Svensson, Bengt; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2018, Vol. 32, (4) : 418-1427
Hultqvist, Jenny; Markström, Urban; Tjörnstrand, Carina; et al.
VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, New York: Springer-Verlag New York 2018, Vol. 29, (1) : 190-200
Näslund, Hilda; Markström, Urban; Sjöström, Stefan
Social Policy & Administration, John Wiley & Sons 2017, Vol. 51, (1) : 95-113
Bergmark, Magnus; Bejerholm, Ulrika; Markström, Urban
Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research Conference, Örebro, May 3-5, 2017
Fjellfeldt, Maria; Markström, Urban; Eklund, Mona; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2017, Vol. 24, (3) : 197-207
Hultqvist, Jenny; Markström, Urban; Tjörnstrand, Carina; et al.
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (6) : 107-120
Hultqvist, Jenny; Markström, Urban; Tjörnstrand, Carina; et al.
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Vol. 16, (1) : 14-37
Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart; Markström, Urban
Journal of Mental Health Policy and Economics, International Center of Mental Health Policy and Economics (ICMPE) 2017, Vol. 20 : S22-S23
Markström, Urban; Fjellfeldt, Maria; Eklund, Mona
International Journal of Mental Health, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 46, (4) : 284-298
Svensson, Bengt; Hansson, Lars; Markström, Urban; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 14, (3)
Xu, Minlan; Markström, Urban; Lyu, Juncheng; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel: MDPI Ag 2017, Vol. 14, (10)
Xu, Minlan; Markström, Urban; Lyu, Jungcheng; et al.
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 18, (2) : 129-141
Andersson, Maria; Eklund, Mona; Sandlund, Mikael; et al.
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 15, (2) : 116-133
Fjellfeldt, Maria; Eklund, Mona; Sandlund, Mikael; et al.
Arbetsliv för alla: funktionsnedsättning och arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 129-148
Lövgren, Veronica; Markström, Urban; Sauer, Lennart
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 18, (1) : 32-51
Nygren, Ulla; Markström, Urban; Bernspång, Birgitta
Journal of Social Policy, Vol. 45, (4) : 655-671
Zetterberg, Liv; Markström, Urban; Sjöström, Stefan
Nordic Social Work Research, Vol. 5, (3) : 227-243
Andersson, Maria; Eklund, Mona; Sandlund, Mikael; et al.
Closing the gap between research and policy in mental health: ENMESH 2015 : Eleventh International Conference of the European Network For Mental Health Service Research : Book of Abstracts
Bejerholm, Ulrika; Markström, Urban; Bergmark, Magnus; et al.
Administration and Policy in Mental Health, New York: Springer Science+Business Media B.V. 2015, Vol. 42, (6) : 664-671
Eklund, Mona; Markström, Urban
Eleventh International Conference of the European Network For Mental Health Service Research, Malaga, 1-3 october 2015
Hultqvist, Jenny; Markström, Urban; Tjörnstrand, Carina; et al.
Lunds universitet, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser 2015
Markström, Urban; Bejerholm, Ulrika; Svensson, Bengt; et al.
Eleventh International Conference of the European Network For Mental Health Service Evaluation, Malaga, october 1-3 october
Markström, Urban; Hansson, Lars
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 14, (2) : 124-144
Markström, Urban; Lindqvist, Rafael
Eleventh International Conference of the European Network For Mental Health Service Evaluation, Malaga, 1-3 october 2015
Markström, Urban; Svensson, Bengt; Bergmark, Magnus
Institutionen för socialt arbete rapportserie, 57
Andersson, Maria; Markström, Urban; Eklund, Mona
Jubilee Congress 50 years WASP World Association of Social Psychiatry, London, November 13-15, 2014.
Andersson, Maria; Markström, Urban; Eklund, Mona; et al.
Jubilee Congress 50 years WASP World Association of Social Psychiatry, London, November 13th-15th, 2014
Bergmark, Magnus; Markström, Urban; Bejerholm, Ulrika
BMC Psychiatry, BioMed Central 2014, Vol. 14 : 55-
Hansson, Lars; Markström, Urban