"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Urban Markström

Min forskning rör huvudsakligen olika aspekter av samhällsorienterat stöd till personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för socialt arbete Roll: Biträdande prefekt
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag heter Urban Markström och arbetar som professor vid Institutionen för socialt arbete. Jag är också biträdande prefekt med ansvar för institutionens forskningsverksamhet.

Min forskning rör huvudsakligen olika aspekter av samhällsorienterat stöd till personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Jag har bland annat genomfört studier om policyutvecklingen på området, implementeringen av reformer och specifika psykosociala metoder, attityder till psykisk sjukdom, införandet av marknadsmodeller på det socialpsykiatriska området och förändringar i tvångsvårdslagstiftningen. Vanliga teman i min forskning är samarbete mellan välfärdsaktörer och sättet på vilket man organiserar sina verksamheter och implementerar ny policy eller nya arbetssätt.

För närvarande arbetar jag med studier som fokuserar strategier för brukarinflytande inom området psykisk ohälsa, implementeringen av evidensbaserade insatser i glesbygd samt boende och livsmiljöer för personer med psykisk funktionsnedsättning. Jag är även engagerad i projekt som rör skolkurativt arbete och har ett särskilt intresse av att utveckla strategier för delaktighet i forskning för personer med egen levd erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning.

Förutom min anställning vid Umeå universitet är jag knuten till Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors som gästprofessor sedan 2015. Jag är även docent vid Helsingfors universitet. Därutöver har jag återkommande arbetat som besökande professor på Shandong University i Kina. Jag fungerar som biträdande ledare för Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI), som är ett nationellt forskningscenter knutet till Lunds universitet. Jag ingår i Fortes beredningsgrupp för Social omsorg och socialt arbete och är ledamot i SBU:s vetenskapliga råd. Därutöver har jag även varit förordnad som vetenskaplig ledamot hos Etikprövningsmyndigheten i avdelningen för övrig forskning i Umeå. Mellan åren 1999-2012 arbetade jag som chef för Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten, som var en verksamhetsnära FoU-enhet knuten till Region Västerbotten.

Journal of Children's Services, Emerald Group Publishing Limited 2024, Vol. 19, (1) : 20-37
Kjellgren, Maria; Lilliehorn, Sara; Markström, Urban
Nordic Social Work Research, Routledge 2024, Vol. 14, (1) : 18-31
Kjellgren, Maria; Lilliehorn, Sara; Markström, Urban
International Journal of School Social Work, New Prairie Press 2023, Vol. 8, (1)
Kjellgren, Maria; Lilliehorn, Sara; Markström, Urban
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2023, Vol. 25, (1) : 92-105
Lilliehorn, Sara; Fjellfeldt, Maria; Högström, Ebba; et al.
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, École des hautes études en sciences sociale 2023, Vol. 17, (3) : 39-56
Markström, Urban; Högström, Ebba; Fjellfeldt, Maria
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Markström, Urban; Näslund, Hilda; Schön, Ulla-Karin; et al.
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, Springer 2023, Vol. 10 : 189-202
Näslund, Hilda; Grim, Katarina; Markström, Urban
Nordic Social Work Research
Näslund, Hilda; Grim, Katarina; Markström, Urban
Urban Planning, Cogitatio 2022, Vol. 7, (4) : 113-123
Berglund-Snodgrass, Lina; Fjellfeldt, Maria; Högström, Ebba; et al.
Journal of Evidence-Based Social Work, Routledge 2022, Vol. 19, (2) : 161-184
Bergmark, Magnus; Richter Sundberg, Linda; Markström, Urban; et al.
Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 193-215
Markström, Urban; Rosenberg, David
Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 193-215
Markström, Urban; Rosenberg, David
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, Springer 2022, Vol. 9, (3) : 303-316
Näslund, Hilda; Grim, Katarina; Markström, Urban
European Planning Studies, Routledge 2021, Vol. 29, (5) : 862-882
Berglund-Snodgrass, Lina; Högström, Ebba; Fjellfeldt, Maria; et al.
Social Inclusion, Cogitatio Press 2021, Vol. 9, (3) : 201-213
Fjellfeldt, Maria; Högström, Ebba; Berglund-Snodgrass, Lina; et al.
Blekinge Institute of Technology Research report, 2021:03
Högström, Ebba; Markström, Urban; Berglund Snodgrass, Lina; et al.
Lund: Studentlitteratur AB 2020
Brunt, David; Bejerholm, Ulrika; Markström, Urban; et al.
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 393-402
Ehliasson, Kent; Markström, Urban
International Journal of Mental Health Systems, BioMed Central (BMC) 2020, Vol. 14, (1)
Johansson, Suzanne; Markström, Urban; Larsson, Maria E.; et al.
Att leva med psykisk funktionsnedsättning: livssituation och effektiva vård- och stödinsatser, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 63-78
Markström, Urban
Att leva med psykisk funktionsnedsättning: livssituation och effektiva vård- och stödinsatser, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 487-510
Markström, Urban
Nordic Journal of Working Life Studies, VIA University College, Denmark 2020, Vol. 10, (3) : 3-22
Nouf-Latif, Faten; Markström, Urban; Andersson, Katarina
Nordic Social Work Research, Routledge 2020, Vol. 10, (4) : 369-381
Näslund, Hilda; Sjöström, Stefan; Markström, Urban
European Journal of Social Work, Routledge 2020, Vol. 23, (4) : 672-684
Näslund, Hilda; Sjöström, Stefan; Markström, Urban
Social Work in Mental Health, Routledge 2019, Vol. 17, (2) : 129-148
Bergmark, Magnus; Bejerholm, Ulrika; Markström, Urban
Umeå: Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 2019
Fjellfeldt, Maria; Markström, Urban
Nordic Social Work Research, Routledge 2019, (1) : 72-84
Fjellfeldt, Maria; Markström, Urban
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2019, Vol. 26, (3) : 205-218
Johansson, Suzanne; Markström, Urban; Bejerholm, Ulrika
Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd: rapport från forskarseminariet i Umeå 16-17 januari 2019, Stockholm: Försäkringskassan 2019 : 49-58
Markström, Urban
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet för forskning i socialt arbete 2019, Vol. 26, (3-4) : 323-340
Markström, Urban
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2019, Vol. 13, (2) : 126-140
Nouf-Latif, Faten; Andersson, Katarina; Markström, Urban
Nordic Social Work Research, Routledge 2019, Vol. 9, (2) : 104-117
Nouf-Latif, Faten; Bertilsdotter-Rosqvist, Hanna; Markström, Urban
Social Policy & Administration, John Wiley & Sons 2018, Vol. 52, (3) : 790-808
Bergmark, Magnus; Bejerholm, Ulrika; Markström, Urban
International Journal of Integrated Care, Ubiquity Press 2018, Vol. 18, (4) : 1-11
Bergmark, Magnus; Bejerholm, Ulrika; Svensson, Bengt; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2018, Vol. 32, (4) : 418-1427
Hultqvist, Jenny; Markström, Urban; Tjörnstrand, Carina; et al.
VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, New York: Springer-Verlag New York 2018, Vol. 29, (1) : 190-200
Näslund, Hilda; Markström, Urban; Sjöström, Stefan
Social Policy & Administration, John Wiley & Sons 2017, Vol. 51, (1) : 95-113
Bergmark, Magnus; Bejerholm, Ulrika; Markström, Urban
Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research Conference, Örebro, May 3-5, 2017
Fjellfeldt, Maria; Markström, Urban; Eklund, Mona; et al.
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (6) : 107-120
Hultqvist, Jenny; Markström, Urban; Tjörnstrand, Carina; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2017, Vol. 24, (3) : 197-207
Hultqvist, Jenny; Markström, Urban; Tjörnstrand, Carina; et al.
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Vol. 16, (1) : 14-37
Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart; Markström, Urban
Journal of Mental Health Policy and Economics, International Center of Mental Health Policy and Economics (ICMPE) 2017, Vol. 20 : S22-S23
Markström, Urban; Fjellfeldt, Maria; Eklund, Mona
International Journal of Mental Health, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 46, (4) : 284-298
Svensson, Bengt; Hansson, Lars; Markström, Urban; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 14, (3)
Xu, Minlan; Markström, Urban; Lyu, Juncheng; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel: MDPI Ag 2017, Vol. 14, (10)
Xu, Minlan; Markström, Urban; Lyu, Jungcheng; et al.
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 18, (2) : 129-141
Andersson, Maria; Eklund, Mona; Sandlund, Mikael; et al.

Forskningsprojekt