"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Arkivering av analysdata för studier med koppling till Enheten för biobanksforskning

Enligt villkoren i uttagsansökan ska analyssvar skickas till Enheten för biobanksforskning. Forskare har också möjlighet att spara sina bearbetade dataset.

Återförande av analysdata

Efter utförda analyser ska analyssvar skickas till Enheten för biobanksforskning. Eventuell återanvändning av data kommer bara att ske efter att den forskare som äger data har konsulterats. Kontaktperson är Åsa Ågren.

Följande data bör återsändas:

  • Provanalysdata (gärna i excel-, txt-, csv- eller SAS-format)
  • Kontaktuppgifter för person(er) som behöver kontaktas innan data får återanvändas i framtida studier
  • Analysdatum/analysperiod
  • Analyserande laboratorium med kontaktperson
  • Analysmetodbeskrivning (gärna med referens till publikationer)
  • Genomförda kvalitetskontroller (t.ex. CV:n, ICC:n)

Registrering av bearbetade dataset

Forskare kan ha intresse av att i framtiden slå ihop data från flera olika studier eller på annat sätt återanvända data till nya eller förfinade studier. Det är då en fördel om forskare kan hitta vart man ska vända sig för att ställa frågan om sådan användning och att data finns tillgängliga i ordnad form även om den forskare som ursprungligen gjorde studien har lämnat universitetet.

Registrering på Svensk nationell datatjänst

Forskare har möjlighet att registrera sina bearbetade dataset på Svensk nationell datatjänst, SND, https://snd.gu.se

Forskare med data innehållande identitetsuppgifter kan inte registrera själva datasetet, utan endast information om vad det innehåller och hur forskaren kontaktas. Tillgänglighetsnivå 3b ska väljas:

3b - Data finns ej tillgängliga via SND. Vänd dig till kontaktpersonen för mer information.
En beskrivning av studien finns hos SND för synlighet och sökbarhet. Forskningsmaterialet finns inte tillgängligt via Internet, för att få tillgång eller mer information kan forskningshuvudman kontaktas.

Forskare med data ej innehållande identitetsuppgifter kan ange annan tillgänglighetsnivå.

Registrering på server vid Enheten för biobanksforskning (EBF), Umeå universitet

Forskare bör spara sina bearbetade dataset med identitetsuppgifter på säker server vid EBF.

För information, kontakta Åsa Ågren, asa.agren@umu.se.

Senast uppdaterad: 2023-02-17