"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för biobanksforskning

Vi koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar. Vi kan ge råd om studiedesign och samarbeten. Vår personal matchar fall och kontroller till studier och hjälper till med formalia.

Servicen är öppen för både svenska och utländska forskare. Det är en arbetsenhet under Medicinska fakulteten och föreståndare är Ingvar Bergdahl.

Provsamlingar och register

Här finns beskrivningar av de provsamlingar och register som vi hanterar och förmedlar uttag ur.

För provgivare och allmänhet

Så används insamlade prover och data för forskning.

Service till forskare

Vår service till forskare som använder biobanksprover och/eller registerdata.

Samarbeten

Vi har ett brett samarbete såväl lokalt som internationellt.

Nyheter

Stort deltagande i studie om biomarkörer
Publicerad: 2023-03-09

Över 37000 västerbottningar har valt att delta i det världsunika forskningsprojektet PREDICT.

Predict - för tidig upptäckt av cancer
Publicerad: 2023-02-23

Predict - projekt om biomarkörer, ämnen i blodet som kan identifieras tidigt hos patienter med cancer.

Antibiotika tidigt i livet kopplas till ökad risk för allergi
Publicerad: 2022-09-09

Risken för astma och eksem är högre hos barn som fått antibiotika under sina första 18 månader.

Nedsatt njurfunktion ökar risk för hjärtinfarkt hos kvinnor
Publicerad: 2022-03-31

Risken att drabbas av hjärtinfarkt har koppling till lätt nedsatt njurfunktion för kvinnor men inte för män.

Livsviktig studie om vår hjärthälsa
Publicerad: 2021-12-21

Hjärt- kärlsjukdomar är vanligaste dödsorsaken i landet - högst dödlighet har Norr- och Västerbotten.