"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Service till forskare

Enheten för biobanksforskning erbjuder hjälp med planering, ansökan, uttag och arkivering.

Förbereda och planera

Flödesschema

Arbetsprocess vid uttag av hälsodata och/eller biobanksprov samt frågor och svar.

Kontakta oss

Hitta kontaktuppgifter till koordinatorer för olika sjukdomsområden och andra kontaktpersoner.

Statistik

Antal tillgängliga fall per diagnos och annan statistik över NSHDS.

Etikprövning

Vi rekommenderar att forskare tar hjälp av oss för att skriva etikansökan.

Genomföra, ansökan och beslut

Uttag av prover och data

Här finns instruktioner för uttag ur de provsamlingar och register vi hanterar.

Expertgrupper

Två expertgrupper bedömer det vetenskapliga värdet av alla forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten.

Avgifter

Avgifter vid Enheten för biobanksforskning.

Genomföra, redovisa och spara

Statistikerhjälp

Enheten för biobanksforskning kan i mån av tid erbjuda statistikerhjälp.

Publiceringsregler

Detta gäller för studier som utgår från the Northern Sweden Health and Disease Cohort, NSHDS.

Arkivering av analysdata

Arkivering av analysdata och bearbetade dataset.

Kontakt för forskning

Åsa Ågren
Områdeschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 38
Senast uppdaterad: 2024-03-13