"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Avgifter

Avgifter vid Enheten för biobanksforskning, EBF

Framtagning av underlag för uttag av prover och/eller data i NSHDS-grundstudier.

Enhetspris: 25 000 kr per projekt, som betalas enligt följande:

- 5000 kr debiteras när ett godkännande finns av expertgrupp vid EBF.

- 20 000 kr debiteras när registerdata skickats till forskare eller underlag/plocklista skickats till Biobanken norr.

- Tilläggsstudier: ingen avgift

EPIC-projekt blodprovsstudier

20 000 kr.

Genetiska utredningar i medicinskt syfte.

Ingen kostnad.

Arbete med underlag till så kallade bankfack, som inte bedöms via expertgrupper.

För närvarande ingen kostnad.

Frågor gällande etikansökan och stöd i upprättande av tredjepartsavtal (om prov skickas utanför Umu) i biobanksstudier där Umeå universitet är forskningshuvudman.

Ingen avgift.

 

Avgifter vid Biobanken norr

I studier som involverar blodprover tillkommer de avgifter som laboratoriet vid Biobanken norr har för provhantering.

Avgifter för provhantering vid Biobanken norr

 

Senast uppdaterad: 2024-03-19