Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Avgifter

Avgifter vid Enheten för biobanksforskning, EBF

Framtagning av underlag för uttag av prover och/eller data.

Enhetspris: 25 000 kr per projekt, som betalas enligt följande:

- 5000 kr debiteras när ett godkännande finns av expertgrupp vid EBF.

- 20 000 kr debiteras när registerdata skickats till forskare eller underlag/plocklista skickats till Biobanken norr.

EPIC-projekt

20 000 kr.

Genetiska utredningar i medicinskt syfte.

Ingen kostnad.

Arbete med underlag till så kallade bankfack, som inte bedöms via expertgrupper.

För närvarande ingen kostnad.

Avgifter vid Biobanken norr

I studier som involverar blodprover tillkommer de avgifter som laboratoriet vid Biobanken norr har för provhantering.

Avgifter för provhantering vid Biobanken norr

Avgifter för data från andra register

Region Västerbotten: Uttag av patientdata i forskningssyfte

Socialstyrelsen

Statistiska centralbyrån

Även andra register kan ha avgifter.