"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Etikprövning

Vi rekommenderar att forskare tar hjälp av Enheten för biobanksforskning för att skriva etikansökan. Det är numera många detaljer om bland annat registeruttag, provuttag och hantering av personuppgifter som behöver vara med i ansökan.

Kontakta gärna ebf@umu.se innan du börjar med etikansökan för att få ta del av vägledning och förslag på formuleringar. Vi bistår med flera exempeltexter för att t ex beskriva kohorten och det dataadministrativa arbetet som utförs på Enheten för biobanksforskning i samband med prov- och datauttag. 

Vi rekommenderar att Enheten för biobanksforskning granskar ansökan innan den skickas in till Etikprövningsmyndigheten. 

Etikprövningsmyndighetens webbplats

 

Kontakt

Åsa Ågren
Områdeschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 38
Senast uppdaterad: 2024-03-28