Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U14005 Determinants of fertility in Northern Sweden 1900 -1970

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2014). U14005. https://dx.doi.org/10.17197/U14005

Beskrivning av uttaget:
2014 arbetade utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, med ett datauttag till forskaren Glenn Sandström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Syftet med datauttaget är att möjliggöra analyser av effekter av socioekonomiska skillnader på fertiliteten hos svenska kvinnor och män under perioden 1900-1970 i Sverige. Genom att analysera individdata ges möjlighet att koppla fertilitet till såväl faderns som till moderns socialekonomiska situation.

Data hämtas från databasen POPLINK, som är en användardatabas som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. POPLINK innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom mellan församlingar (regionslänkning).

Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Individ

Databas:
POPLINK

Variabler:
147

Antal individer:
ca 268 300

Språk:
Data: svenska
Dokumentation: svenska

Beställare av uttaget:
Glenn Sandström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Kontaktperson