Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U14015 Familj, karriär eller både och?

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2015). U14015. https://dx.doi.org/10.17197/U14015

Beskrivning av uttaget:
Utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har arbetat med att ta fram ett datauttag till forskarna Emil Marklund och Lotta Vokström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet från databasen POPLINK.

Syftet med datauttaget är att analysera och belysa huruvida kvinnliga lärares yrkesval påverkade deras familjebildning eller vice versa för att skapa en ökad förståelse för kvinnors möjlighet att kombinera förvärvsarbete och familj, i en tid innan välfärdssamhället utbyggnad.

Data hämtas från databasen POPLINK, som är en användardatabas som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. POPLINK innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom mellan församlingar (regionslänkning).

Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Individ

Databas:
POPLINK

Variabler:
140

Antal individer:
ca 190 000

Språk:
Data: svenska
Dokumentation: svenska

Beställare av uttaget:
Emil Marklund och Lotta Vikström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Kontaktperson