Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U14017 Livsförloppsperspektiv på funktionshinder och människors delaktighet i samhället, Sverige

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2017). U14017. https://dx.doi.org/10.17197/U14017

Beskrivning av uttaget:
Professor Lotta Vikström med forskargrupp har erhållit medel från Europeiska forskningsrådet (ERC) för det tvärvetenskapliga projektet "Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu (DISLIFE)". Som en del i detta projekt ska hälsa och dödlighet bland funktionsnedsatta individer analyseras, vilket bland annat ska ske med hjälp av data från databasen POPLINK, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB).

POPLINK är en användardatabas som innehåller individdata från ca 1700-talet fram till ca 1960 från kyrkoregister som husförhörslängder/församlingsböcker, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom inom och mellan församlingar (församlings- och regionslänkning).

All hantering av individdata sker med en mycket hög, och dokumenterad, säkerhet vid DDB. För att säkra den enskilde individens integritet och säkerhet finns varken namn, personnummer eller adressuppgifter i databasen. Dessa uppgifter är ersatt av att anonymiserade löpnummer.

Typ av data:
Demografiska data.

Analysenhet:
Individ.

Databas:
POPLINK.

Variabler:
Ca 240 variabler.

Antal individer:
Ca 340 000 individer.

Språk:
Data: svenska.
Dokumentation: svenska.

Beställare av uttaget:

  • Lotta Vikström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.
  • Erling Häggström Lundevaller, CEDAR – Enheten för demografi och åldrandeforskning (Centre for Demographic and Ageing Research), Umeå universitet.

Kontaktperson