Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U15002 Flergenerationsdatabas

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2018). U15002. https://dx.doi.org/10.17197/U15002

Beskrivning av uttaget:
Detta datauttag omfattar demografisk information från registrerade församlingar i Skellefteå- och Umeåområdet för tidsperioden ca 1720 till ca 1960. Genom att koppla samman historiskt data från CEDAR med data från samtida register är syftet att belysa demografiska mönster och processer över generationer samt få en uppfattning av antalet släktingar personer i Sverige har samt hur detta utvecklats över tid. För detta syfte hämtas data från databasen POPLINK, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB).

POPLINKär en befolkningsdatabas som innehåller individdata från ca 1700-talet fram till ca 1960 från kyrkoregister som husförhörslängder/församlingsböcker, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom inom och mellan församlingar (församlings- och regionlänkning).

Typ av data:
Demografiska data.

Analysenhet:
Individ.

Databas:
POPLINK.

Variabler:
ca 90 variabler.

Antal indvider:
ca 294 500 individer.

Språk:
Data: svenska.
Dokumentation: svenska.

Beställare av datauttaget:
Martin Kolk, Stockholms universitet, Demografiska avdelningen (SUDA).

Kontaktperson