Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U15014 Socio-economic determinants and life course effects of mortality

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2015). U15014. https://dx.doi.org/10.17197/U15014

Beskrivning av uttaget:
Detta datauttag omfattar demografisk information från registrerade församlingar i Skellefteå- och Umeåområdet för tidsperioden 1800 till ca 1960. De individer som ingår i uttaget har någpn gång under denna period bott i Skellefte- eller Umeåområdet. Med detta datauttag finns möjligheten att studera utvecklingen av skillnader som rör social hälsa och dödlighet ur ett livsförloppsperspektiv samt ur ett longitudinellt perspektiv.

Informationen i detta uttag hämtas från databasen POPLINK. POPLINK är en befolkningsdatabas som innehåller individdata från ca 1700-talet fram till ca 1960 från kyrkoregister som husförhörslängder/församlingsböcker, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom inom och mellan församlingar (församlings- och regionlänkning).

Typ av data:
Demografiska data.

Analysenhet:
Individ.

Databas:
POPLINK.

Variabler:
ca 40 variabler.

Antal indvider:
ca 294 500 individer.

Språk:
Data: svenska.
Dokumentation: svenska.

Beställare av datauttaget:
Sören Edvinsson & Göran Broström, forskare, CEDAR, Umeå universitet.

Kontaktperson