Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U16018 Lärare och lärarinnors liv på 1800-talet

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2018). U16018. https://dx.doi.org/10.17197/U16018

Beskrivning av uttaget:
Detta datauttag innehåller bland annat demografisk, geografisk samt yrkesmässig information som rör den tidiga lärarkåren i Skellefteåområdet. Ett syfte med uttaget är att undersöka hur lärarrekryteringen i den tidiga folkskolan löstes på lokal nivå. Data hämtas från databasen POPUM, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB).

POPUM är en befolkningsdatabas som innehåller individdata från ca 1700-talet fram till ca 1900 från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom inom och mellan församlingar (församlings- och regionlänkning).

Typ av data:
Demografiska data.

Analysenhet:
Individ.

Databas:
POPUM.

Variabler:
ca 50 variabler.

Antal indvider:
356.

Språk:
Data: svenska.
Dokumentation: svenska.

Beställare av datauttaget:
Emil Marklund, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Kontaktperson