Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U17003 Humankapital: sett ur ett historiskt perspektiv

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2018). U17003. https://dx.doi.org/10.17197/U17003

Beskrivning av uttaget:
Detta datauttag syftar till att analysera de betyg som prästerna gav församlingsmedlemmarna vid de årliga husförhören. Dessa betyg omfattar bland annat församlingsbornas förmåga att läsa, förstå och förklara de religiösa texter som låg till grund för förhöret. I den ekonomiska litteraturen talar man ofta om "humankapital" som ett sammanfattande mått för utbildning och intelektuella förmågor. I denna studie utgör betygen från husförhörslängderna en form av mått på humankapital, som ska studeras ur ett intergenerationellt perspektiv. Data hämtas från databasen POPUM, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB).

POPUM är en befolkningsdatabas som innehåller individdata från ca 1700-talet fram till ca 1900 från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom inom och mellan församlingar (församlings- och regionlänkning).

Typ av data:
Demografiska data.

Analysenhet:
Individ.

Databas:
POPUM.

Variabler:
ca 140 variabler.

Antal indvider:
ca 76 000 individer.

Språk:
Data: svenska.
Dokumentation: svenska.

Beställare av datauttaget:
Erik Lindqvist, Handelshögskolan, Stockholm.

Kontaktperson