"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Infrastruktur vid CEDAR

Vid CEDAR finns avdelningen Demografiska databasen (DDB), som har i uppdrag att registrera och bearbeta demografiska data för forsknings-, utbildnings- och arkivändamål samt att göra dessa tillgängliga för forskare.

Databaser

Vid CEDAR finns högklassiga befolkningsdatabaser för forskning.

Öppna data vid CEDAR

Här kan du söka och ladda ner data från flera olika databaser.

Beställ data

Läs mer om hur du som är forskare går tillväga för att beställa data från CEDAR:s databaser.

Uppdrag

Demografiska databasen (DDB) startade sin verksamhet 1973 och blev en del av Umeå universitet 1978. Sedan starten har DDB haft i uppdrag att "registrera och bearbeta huvudsakliga demografiska och historiska data för forsknings-, utbildnings- och arkivändamål samt att göra dessa tillgängliga för forskare".

Med detta uppdrag som grund har DDB byggt upp en lång erfarenhet av att skapa befolkningsdatabaser och att göra data tillgängliga för forskning. Forskare kan beställa data anpassade till sina forskningsfrågor direkt från CEDAR eller själva ladda ned dataset (data till och med 1920) på webbportalen swedpop.se. Sedan starten 1973 har data levererats till ett stort antal forskare både i Sverige och utomlands.

Infrastrukturen idag

Idag är DDB en del av CEDAR. Arbetet bedrivs på tre orter i Sverige. Dataproduktionen sker i Haparanda och Jörn, medan den verksamhet som är knuten till upparbetning och datauttag äger rum i Umeå.

Hittills har bland annat kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen digitaliserats, liksom Tabellverkets olika formulär från 1749 till 1859. Dessa historiska källor innehåller en stor mängd demografisk information om den svenska befolkningen under en mycket lång tidsperiod. Uppgifterna i DDB:s databaser lämpar sig väl för all form av forskning där demografisk information på individnivå och aggregerad nivå är av intresse.

Läs mer om DDB:s historia och utveckling:
Sören Edvinsson och Elisabeth Engberg. (2021) 2020. A Database for the Future: Major Contributions from 47 Years of Database Development and Research at the Demographic Data Base. Historical Life Course Studies, December.

Biträdande föreståndare Demografiska databasen

Senast uppdaterad: 2022-09-20