Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beställ data från CEDAR:s databaser

På CEDAR arbetar vi med att skapa befolkningsdatabaser och göra dem tillgängliga för forskning. Om du som forskare är intresserad av att veta mer om våra databaser eller om hur man går tillväga för att göra ett datauttag välkomnar vi dig att ta kontakt med vår uttagssamordnare för vidare diskussioner.

Uttagsprocessen i stora drag

CEDAR:s olika databaser är både komplexa och rika på detaljer. Därför hjälper vi dig gärna med att specificera och strukturera ditt datauttag. Tillsammans diskuterar vi igenom vilka önskemål du har och tar fram en specifikation som fungerar som underlag för datauttaget. Specifikationen beskriver datauttaget på variabelnivå och anger urval av geografiska områden, tidsperioder och individer.

Eftersom vi eftersträvar hög kvalitet på datauttagen arbetar både systemutvecklare och utredare med att gemensamt ta fram, kvalitetsgranska och dokumentera datauttaget innan det levereras till forskaren. I mån av lediga resurser och mot kostnadsersättning kan vi även utföra statistisk rådgivning och bearbetningar.

Vad kostar ett datauttag?

Eftersom varje uttag är unikt är det svårt att ange ett fast pris. Priset beror på datauttagets omfattning och komplexitet, samt om uttaget innehåller flera genererade variabler.

Kontakta oss så ger vi dig ett prisförslag som grundar sig på det datauttag som just du specificerat.

Att tänka på

Om du har för avsikt att göra ett datauttag från databasen POPLINK, som innehåller information om individer på 1900-talet, kräver det en godkänd etikansökan hos den fristående myndigheten Etikprövningsmyndigheten. Med ansökan ska även den specifikation, som vi på CEDAR tar fram tillsammans med dig, ingå som bilaga.

CEDAR:s uttagssamordnare