"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beställ data från CEDAR:s databaser

På CEDAR arbetar vi med att skapa befolkningsdatabaser för att göra data tillgängligt för forskning. De longitudinella demografiska databaserna är innehållsrika och möjliggör forskningsstudier ur olika vetenskapliga perspektiv. Som forskare kan du beställa data från våra databaser.

Databaserna POPUM och POPLINK innehåller demografiska data från den svenska folkbokföringen på individnivå. Databaserna TABVERK, FOLKMÄNGD och SUMMARISKA innehåller aggregerad demografisk statistik på nationell nivå. Läs mer om CEDAR:s databaser här.

Uttagsguide

CEDAR:s databaser är både komplexa och rika på detaljer, därför hjälper vi dig gärna med att strukturera ditt datauttag. I vår guide beskriver vi de steg som utmärker uttagsprocessen på CEDAR.

Formulera, definiera och specificera

Inledningsvis vill vi att du formulerar de forskningsfrågor som datauttaget har för avsikt att besvara. Därefter ska populationen, det geografiska området samt tidsperioden definieras. Sedan kan vi identifiera och specificera vilka variabler som är relevanta för uttaget så att forskningsfrågorna kan besvaras.

När specifikationen för datauttaget är klar och godkänd ger vi ett prisförslag på vad uttaget kostar. Priset beror på datauttagets omfattning och komplexitet, samt om uttaget innehåller flera genererade variabler.

Granskning och etikprövning av data från POPLINK

Om du ska beställa data från databasen POPLINK, så granskas specifikationen för uttaget inledningsvis av CEDAR:s Tillståndsgrupp. Om datauttaget innehåller känsliga personuppgifter om nu levande personer ska uttagsprojektet även etikprövas av Etikprövningsmyndigheten. Specifikationen för uttaget bifogas som bilaga till etikansökan.

CEDAR och Etikprövningsmyndigheten granskar datauttaget ur två olika perspektiv och utgår från olika regelverk. Vid CEDAR görs en utlämningsprövning. Utlämnandet av data är kopplat till lagstiftningen om offentlighet och sekretess. Etikprövningsmyndigheten prövar de etiska aspekterna med utgångspunkt i etikprövningslagen.

Utlämning av data

När specifikationen, offerten och eventuella granskningar är godkända, så sammanställs databeställningen. Systemutvecklare och utredare vid CEDAR arbetar tillsammans med att sammanställa, kvalitetsgranska och dokumentera databeställningen innan det levereras till forskaren.

Data levereras vanligen som semikolonseparerade (;) textfiler. Det är enkelt att importera textfiler till de flesta statistikprogram.

 

 

Kostnad
Varje uttag är unikt och därför är det svårt att ange ett fast pris. Priset beror på datauttagets omfattning och komplexitet, samt om uttaget innehåller flera genererade variabler.
Tid
Uttagen tar olika lång tid beroende på flera faktorer. Att ha tydligt formulerade forskningsfrågor etc. underlättar specificerande av datauttaget och förenklar uttagsprocessen.
Moderna register
Det är möjligt att länka information om individer i POPLINK till eller från andra register. Då kontaktas SCB och data kan tillgängliggöras på deras plattform MONA.

Kontakta vår uttagssamordnare

Vill du göra en beställning eller har du frågor om ett uttag välkomnar vi dig att kontakta vår uttagssamordnare Maria Wisselgren via formuläret nedan.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontakta vår uttagssamordnare via detta formulär.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.

 

Senast uppdaterad: 2023-01-20