"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Summariska folkmängdsdatabasen

Den summariska folkmängdsdatabasen innehåller framför allt information om folkmängd och migration för åren 1895 - 1930.

Beställ data

Läs mer om hur du som är forskare går tillväga för att beställa data från CEDAR:s databaser.

Summariska

Gör sökningar om migration, folkmängd och antalet födda och döda för åren 1895-1930.

Sammanställning av summariska folkmängdsredogörelser, 1895-1930

Grundkällorna är de summariska folkmängdsredogörelserna som bygger på information som varje år skickades till Statistiska centralbyrån (SCB) från landets församlingar och täcker tidsperioden 1865-1940. Gunnar Myrdal och hans forskargrupp gjorde, under 1930-talet, en handskriven sammanställning av viss information från dessa på särskilda excerperingsformulär. Sammanställningarna gjordes för samtliga tillgängliga områden i Sverige för åren 1895-1930. 

Bearbetning och tillgänglighet

Dessa formulär har Demografiska databasen (DDB) haft tillgång till och under 1990-talet har dessa inregistrerats och lagrats. Därefter har det gjorts ett antal bearbetningar av databasen för att göra det enklare att använda för forskare. Framför allt har de registrerade geografiska områdena kodats för att göra dem enhetliga. 

All data är sök- och nedladdningsbar via sökverktyget Summariska.

 

Senast uppdaterad: 2022-03-03