"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Systemutvecklare som länk mellan kyrkböcker och forskare

Arbetet inom Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) med att tillgängliggöra data för forskning rymmer många moment. Vägen går från inregistrering av gamla handskrivna kyrkböcker, vidare till databasutveckling och presentation av informationen i olika tabeller och – slutligen - leverans av digitalt paketerad information till forskare världen över. Detta betyder att det på CEDAR finns flera olika yrkesgrupper, alla med sina oumbärliga roller och kompetenser.

Idag arbetar 9 systemutvecklare vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) med att utveckla och drifta infrastrukturen Demografiska databasen (DDB). Systemutvecklarna finns placerade både i Haparanda och i Umeå, vissa har varit med länge och andra har precis börjat arbeta på enheten.

Systemutvecklarna vid CEDAR utvecklar och underhålla program för olika databaser som enheten producerar och handhar. Dessutom bistår systemutvecklarna forskare, både lokalt och internationellt, med att göra uttag från databaserna.

Träffa några av CEDARs systemutvecklare

Senast uppdaterad: 2024-04-11