"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid enheten för ekonomisk historia

Ekonomisk historia är det lilla ämnet som ställer och besvarar de stora frågorna. Forskningen i ekonomisk historia spänner över flera aspekter av samhällets långsiktiga utveckling. I ett långt tidsperspektiv studeras hur resurser skapas, används och fördelas i olika samhällen.

Forskningsprojekt

Läs mer om forskningsprojekt som enhetens forskare arbetar i.

Publikationer Ekonomisk historia

Se aktuella avhandlingar, nya böcker, artiklar och andra publikationer från våra forskare.

Utbildning på forskarnivå

Vår forskarutbildning syftar till att ge vetenskaplig skolning och grundliga kunskaper i ekonomisk historia.

Att studera de ekonomiska och sociala drivkrafterna bakom historiska brytpunkter har en framträdande plats i forskningen, men även sektorer och strukturer som lever kvar eller förändras i långsammare takt fångas upp. Vikt läggs vid samhällets formella och informella regelsystem och deras roll för att upprätthålla stabilitet eller bidra till en förnyelse av försörjningsmönster och livsvillkor: hur individer, familjer, företag och statsmakt möter de svåra val om hur begränsade resurser ska användas nationellt och internationellt. Dagsaktuella frågor om globalisering, miljö, migration och genus studeras i ekonomisk-historiskt perspektiv, liksom klassiska frågor om ekonomisk tillväxt, monetära förhållanden, arbetsmarknad och fördelning under olika perioder.

Institutionens lärare och forskare deltar i internationella nätverk och projekt och publicerar sig i internationella tidskrifter, böcker och populärvetenskapliga källor.

Senast uppdaterad: 2022-10-31