"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med Enheten för ekonomisk historia

Ekonomisk historia är ett ämne med relevans också utanför akademin eftersom historiska perspektiv och analyser kan ge bättre underlag inför viktiga beslut. Ekonomisk historia ger därför en grund för bättre planering av klimatpolitiken, socialförsäkringar, bostadsbyggande, samt för åtgärder inom infrastruktur, vård, skola och omsorg.

Uppdragsforskning och utredningar är därför en viktig del av enhetens verksamhet. Exempel på myndigheter och andra organisationer som har anlitat oss för utredningsuppdrag är:

  • SIKA
  • SKB
  • Tillväxtanalys
  • Tillväxtverket
  • Naturvårdsverket
  • Flera kommuner
  • Regionförbund

Dessutom genomför våra lärare och forskare externa utbildningsuppdrag. Lärare deltar vid symposier och informerar på gymnasieskolor i främst Umeå Kommun. Våra forskarutbildade alumner arbetar som kvalificerade utredare i många olika sammanhang.

På utbildningssidan finns även ett nära samarbete med nationella, regionala och lokala myndigheter såsom Västerbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen i Västerbotten, Konkurrensverket m.fl.

Kontaktinformation

Senast uppdaterad: 2022-10-31