"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Thomas Pettersson

Thomas Pettersson är anställd som universitetslektor och disputerade 1999 i ekonomisk historia. 2016 utnämndes han till docent.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Enheten för ekonomisk historia
Plats
Samhällsvetarhuset (ingång närmast lärarhuset), plan 4. , Biblioteksgränd, SAM.B.413 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Kansliet för samhällsvetenskap
Plats
Förvaltningshuset, plan 3, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Thomas Pettersson är anställd som universitetslektor och disputerade 1999 i ekonomisk historia. 2016 utnämndes han till docent. Min forskning fokuserar stigberoendeprocesser inom den svenska och skandinaviska transportsektorn och omvandlingsprocesser inom den norrländska skogsindustrin med fokus på flexibel specialisering och informella samarbetsformer.

Journal of Transport History, Sage Publications 2023, Vol. 44, (1) : 79-98
Pettersson, Thomas; Jansson, Johan; Lindgren, Urban
Västerbotten förr & nu
Pettersson, Thomas; Olsson Spjut, Fredrik
1959 års ekonomiska historia: en festskrift i samband med professor Lena Andersson-Skogs 60-årsdag 2019, Umeå: Enheten för ekonomisk historia, Umeå universitet , 2019, Umeå: Enheten för ekonomisk historia, Umeå universitet 2019 : 41-46
Olsson Spjut, Fredrik; Pettersson, Thomas
Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 54 : 61-73
Jansson, Johan; Pettersson, Thomas; Mannberg, Andrea; et al.
Historisk Tidskrift, Stockholm: Svenska Historiska Föreningen 2016, Vol. 136, (3) : 534-540
Pettersson, Thomas
The Hawaiian Conference on Education 2016: Official Conference Proceedings, Nagoya: International Academic Forum 2016 : 89-98
Skog, Daniel; Pettersson, Thomas
Journal of Transport History, Sage Publications 2015, Vol. 36, (2) : 151-169
Andersson, Fredrik; Pettersson, Thomas
Ekonomisk Debatt, Vol. 43, (1) : 32-39
Mannberg, Andrea; Brännlund, Runar; Jansson, Johan; et al.
Working Papers in Informatics, 15.01
Pettersson, Thomas; Skog, Daniel
Energy Policy, Vol. 74 : 286-299
Mannberg, Andrea; Jansson, Johan; Pettersson, Thomas; et al.
Humanities and Social Sciences. Latvia, Riga: University of Latvia Press 2013, Vol. 21, (1) : 4-17
Pettersson, Thomas
Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2013, Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education 2013 : 1666-1681
Pettersson, Thomas; Skog, Daniel
Journal of Transport Geography, Elsevier 2012, Vol. 24 : 182-188
Eriksson, Martin; Pettersson, Thomas
Historisk Tidskrift, Stockholm: Svenska historiska föreningen 2012, Vol. 132, (3) : 508-514
Pettersson, Thomas
CERUM rapport, 39
Pettersson, Thomas; Sörensson, Robert
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK-press 2010, (2010-08-30)
Eriksson, Martin; Pettersson, Thomas; Andersson-Skog, Lena
Journal of Transport History, Manchester University Press 2010, Vol. 31, (2) : 164-181
Lindgren, Eva; Lindgren, Urban; Pettersson, Thomas
Scandinavian Economic History Review, Routledge 2009, Vol. 57, (2) : 172-190
Lindgren, Eva; Pettersson, Thomas
Umeå papers in economic history, no. 34, 2008
Andersson, Fredrik; Pettersson, Thomas
Umeå papers in economic history, no. 34, 2008
Andersson, Fredrik; Pettersson, Thomas
Transforming public enterprises in Europe and North America: networks, integration and transnationalization, Palgrave Macmillan 2007 : 131-143
Andersson-Skog, Lena; Pettersson, Thomas
Scandinavian economic history review, Vol. 54, (1) : 109-111
Pettersson, Thomas
Journal of transport history, Vol. 27, (2) : 80-96
Pettersson, Thomas
Strukturernas dynamik : kontinuitet och förändring i ekonomisk historia : festskrift till Olle Krantz, Umeå : Univ., Inst. för ekonomisk historia, 2004 (Umeå : Print & Media, Umeå universitet) 2004 : 175-205
Pettersson, Thomas; Andersson, Fredrik
Strukturernas dynamik: kontinuitet och förändring i ekonomisk historia : festskrift till Olle Krantz, Umeå: Umeå universitet 2004 : 175-205
Pettersson, Thomas; Andersson, Fredrik
Omvandlingens sekel: Perspektiv på ekonomi och samhälle i 1900-talets Sverige, Lund: Studentlitteratur 2002 : 175-202
Pettersson, Thomas
The state, regulation, and the economy: an historical perspective, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2001 : 183-196
Pettersson, Thomas
Umeå studies in economic history, 23
Pettersson, Thomas
Institutions in the transport and communications industries: State and private actors in the making of institutional patterns, 1850-199, Canton, Mass., USA: Science History Publications Ltd. 1999 : 281-300
Pettersson, Thomas
Statens Offentliga Utredningar, 1997:94
Westin, Lars; Pettersson, Thomas; Stage, Jesper
Häften för Kritiska Studier, Stockholm: Föreningen Häften för kritiska studier 1996, Vol. 29, (2) : 26-47
Andersson-Skog, Lena; Pettersson, Thomas

Forskningsprojekt