"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mikael Lundgren

Vanliga frågor

Kortfattade svar på några av de vanligaste frågorna om centret och vår verksamhet.

Vad är CBRNE? 
 
CBRNE är en förkortning och står för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear och Explosive. Alltså kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen. På svenska används ibland benämningen farliga ämnen. 
 
Vad gör ni? 
 
Vi initierar, driver och arbetar inom olika sorters projekt, främst på europeisk nivå, som på ett eller annat sätt handlar om CBRNE. Vårt arbete faller främst inom projektsamordning och administrativt arbete men våra projekt innefattar även praktiska moment som övningar och utbildningar. Vi är dock ingen operativ enhet.  


Det övergripande målet med verksamheten är att genom samverkan över disciplinära gränser och genom nyttjande av den unika infrastrukturen på FOI, Region Västerbotten, Totalförsvarets Skyddscentrum och universitetets institutioner främja samhällets säkerhet

Vilka är medlemmar i centrumbildningen Europeiska CBRNE-centret?

Centret består av sju samarbetspartners: Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Totalförsvarets skyddscentrum, Polisen, Totalförsvarets forskningsinstitut samt Fortifikationsverket. I centrets styrelse ingår representanter från alla parter.


Varför finns ni i Umeå? 
 
Umeå har länge haft stor kompetens inom CBRNE-forskning och idén till Europeiska CBRNE-center föddes av Åke Sellström, dåvarande chef för avdelningen CBRN-skydd och säkerhet vid FOI i Umeå, för att samla och synliggöra denna kompetens. Sellström blev också den som byggde upp centret och även den första föreståndaren. 
 
Vart får ni finansiering ifrån? 
 
Vår projektfinansiering kommer till största del från anslag från europeiska kommissionen men även från andra myndigheter som till exempel Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  
 
Bedriver ni egen forskning? 
 
Nej. Vi använder vårt kontaktnät, vår position på Umeå Universitet samt centrets övriga partner för att rekrytera relevanta forskare från olika institutioner till våra projekt. Tidigare har vi arbetat med forskare från till exempel Institutionen för klinisk mikrobiologi, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Statsvetenskapliga institutionen och Polisutbildningen.  
 
 
Har ni utbildningar?  
 
Inte på universitetsnivå men i våra projekt utvecklar vi ofta olika sorters utbildningar för tillexempel blåljuspersonal eller relevanta aktörer inom CBRNE-beredskap. 
 
Vad har ni för mig som student? 
 
Vi kan i vissa fall tillhandahålla praktikplatser för intresserade studenter, hör av dig till någon av oss eller till vår mejladress cbrnecenter@umu.se om du undrar om praktik hos oss eller vill skicka ditt CV. 
 
Har ni lediga jobb? 
 
Våra lediga jobb annonseras och publiceras genom Umeå Universitets portal samt på arbetsförmedlingens hemsida. 
 
Vart kan jag läsa om era projektresultat? 
 
De projektresultat som kan ligga på vår hemsida gör det under ”Våra projekt” men om du söker specifika resultat eller vill veta mer om ett projekt kontakta någon av oss eller vår generella adress (cbrnecenter@umu.se) så hjälper vi dig. 
 
Arbetar ni inom sekretess? 
 
Nej, vårt arbete är inte sekretessbelagt dock kan det inom vissa projekt finnas sekretessbelagda resultat.  
 
Vilka kopplingar har ni till andra svenska myndigheter? 
 
Då vi är en centrumbildning har vi god kontakt med framförallt våra sex medlemmar men vi har även god kontakt till andra myndigheter som till exempel Polisen, MSB och Socialstyrelsen. 

 

Bakgrund

Centret skapades för att stärka Umeås ledande roll inom området.

Styrgrupp

Europeiska CBRNE-centret består av sex medlemsorganisationer

Senast uppdaterad: 2022-09-28