Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om centret

Europeiska CBRNE-centret initierar och koordinerar nationella och internationella EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten syftar till att förbättra krisberedskapen och hanteringen av CBRNE-händelser. Centret genomför även uppdragsövningar inom området.

Centret består av sex samarbetspartners: Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Totalförsvarets skyddscentrum, Totalförsvarets forskningsinstitut samt Fortifikationsverket. I centrets styrelse ingår representanter från alla parter.

Det övergripande målet med verksamheten är att genom samverkan över disciplinära gränser och genom nyttjande av den unika infrastrukturen på FOI, Region Västerbotten, SkyddC och universitetets institutioner främja samhällets säkerhet

Centrets partnerorganisationer bidrar till de olika projekten med sin infrastruktur och sin expertis. Centret är beläget i KBC-huset på Umeå universitets campus i Umeå.

Bakgrund
Bakgrund

Centret skapades för att stärka Umeås ledande roll inom området.

Styrgrupp
Styrgrupp

Europeiska CBRNE-centret består av sex medlemsorganisationer