Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om centret

Europeiska CBRNE-centret initierar och koordinerar nationella och internationella EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten syftar till att förbättra krisberedskapen och hanteringen av CBRNE-händelser. Centret genomför även uppdragsövningar inom området.

Centret består av sex samarbetspartners: Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Totalförsvarets skyddscentrum, Totalförsvarets forskningsinstitut samt Fortifikationsverket. I centrets styrelse ingår representanter från alla parter.

Det övergripande målet med verksamheten är att genom samverkan över disciplinära gränser och genom nyttjande av den unika infrastrukturen på FOI, Region Västerbotten, SkyddC och universitetets institutioner främja samhällets säkerhet

Centrets partnerorganisationer bidrar till de olika projekten med sin infrastruktur och sin expertis. Centret är beläget i KBC-huset på Umeå universitets campus i Umeå.

Bakgrund
Idén till Europeiska CBRNE-center föddes av Åke Sellström, dåvarande chef för avdelningen CBRN-skydd och säkerhet vid FOI i Umeå. Åke Sellström blev centrets första chef. Han efterträddes 2007 av Dzenan Sahovic, och sedan juli 2015 heter föreståndaren Per-Erik Johansson.

I början stod centret under Enheten för näringsliv och samhälle, ENS, vid universitetets humanistiska fakultet. I december 2008 fick centret sin befintliga struktur som enhet inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Samtidigt flyttade centret in i de nya lokalerna i KBC-huset. Hösten 2018 firade centret 10-årsjubileum.

Det Europeiska CBRNE-centret arbetar inom vissa projekt tillsammans med Enheten för kirurgi/Kunskapscentrum för katastrofmedicin (KcKM). De båda centrumen delar även lokaler. Samlokaliseringen medför möjligheter till tätare samarbete mellan enheterna och även möjlighet att dra nytta av varandras kunskap och kompetens.