Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om centret

Europeiska CBRNE-centret initierar och koordinerar nationella och internationella EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten syftar till att förbättra krisberedskapen och hanteringen av CBRNE-händelser. Centret genomför även uppdragsövningar inom området.

Centret består av sex samarbetspartners: Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Totalförsvarets skyddscentrum, Totalförsvarets forskningsinstitut samt Fortifikationsverket. I centrets styrelse ingår representanter från alla parter. Centret är beläget i KBC-huset på Umeå universitets campus i Umeå.

Centrets partnerorganisationer bidrar till projekten med sin infrastruktur och sin expertis. På Umeå universitet finns världsledande forskning inom mikrobiologi, molekylär infektionsmedicin, befolkningsstudier samt miljö- och energiforskning, medan FOI och Norrlands universitetssjukhus utför tillämpad medicinsk och teknisk-naturvetenskaplig forskning med direkt anknytning till CBRNE- och säkerhetsfrågor.

Idén till Europeiska CBRNE-center föddes av Åke Sellström, dåvarande chef för avdelningen CBRN-skydd och säkerhet vid FOI i Umeå. Åke Sellström blev centrets första chef. Han efterträddes 2007 av Dzenan Sahovic, och sedan juli 2015 heter föreståndaren Per-Erik Johansson.

I början stod centret under Enheten för näringsliv och samhälle, ENS, vid universitetets humanistiska fakultet. I december 2008 fick centret sin befintliga struktur som enhet inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Samtidigt flyttade centret in i de nya lokalerna i KBC-huset. Hösten 2018 firade centret10-årsjubileum.

Det Europeiska CBRNE-centret arbetar inom vissa projekt tillsammans med Enheten för kirurgi/Kunskapscentrum för katastrofmedicin (KcKM). De båda centrumen delar även lokaler. Samlokaliseringen medför möjligheter till tätare samarbete mellan enheterna och även möjlighet att dra nytta av varandras kunskap och kompetens.