Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Styrgrupp

Europeiska CBRNE-centret är sammansatt av sex partnerorganisationer; Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Totalförsvarets skyddscentrum, Totalförsvarets forskningsinstitut, samt Fortifikationsverket. Centrets partnerorganisationer bidrar till verksamheten och de olika projekten med sin infrastruktur och sin expertis. Centrets styrgrupp utgörs av representanter från samtliga partner.

I centrets styrgrupp sitter:
Åsa Scott, avdelningschef på FOI i Umeå
Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet
Åsa Fällman, biträdande näringslivschef på Umeå kommun
Sofie Jacobson, chefläkare på Region Västerbotten
Toni Dufvenberg, avdelningschef på Totalförsvarets Skyddscentrum
Andre Appelblad, ingenjör på Fortifikationsverket