Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Niklas Eklund

Niklas Eklund

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Roll: Ställföreträdande föreståndare
2020
Routledge Handbook of Arctic Security, Abingdon: Taylor & Francis 2020 : 208-217
Eklund, Niklas
2019
Leadership for the North: the influence and impact of Arctic Council Chairs, Cham: Springer 2019 : 71-88
Eklund, Niklas
2019
The politics of Arctic resources: change and continuity in the "Old North" of Northern Europe, Abingdon: Routledge 2019 : 200-220
Eklund, Niklas; Lajus, Julia; Borovoy, Vassily; et al.
2019
Nordisk Administrativt Tidsskrift, Köpenhamn: Djøf Forlag 2019, Vol. 96, (1) : 35-55
Eklund, Niklas; Landström, Lena
2019
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 12
Jarstad, Anna; Eklund, Niklas; Johansson, Patrik; et al.
2019
Policing & society
Landström, Lena; Eklund, Niklas; Naarttijärvi, Markus
2019
The politics of Arctic resources: change and continuity in the "Old North" of Northern Europe, Abingdon: Routledge 2019 : 221-239
Nilsson, Annika E.; Eklund, Niklas; Jürisoo, Marie; et al.
2018
Journal of Urban Affairs, Hoboken: Wiley-Blackwell 2018, Vol. 40, (1) : 117-129
Eklund, Niklas
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 25-48
Eklund, Niklas
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 331-336
Eklund, Niklas; Landström, Lena
2018
Stockholm: Liber 2018
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 15-24
Eklund, Niklas; Landström, Lena
2018
Journal of Contingencies and Crisis Management, Hoboken: John Wiley & Sons 2018, Vol. 26, (3) : 329-337
Strandh, Veronica; Eklund, Niklas
2018
Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademien 2018, (3) : 187-199
Wimelius, Malin E; Eklund, Niklas; Elfving, Jörgen
2017
Eurasian Daily Monitor, Washington DC: The Jamestown Foundation 2017, Vol. 14, (39)
Eklund, Niklas; Elfving, Jörgen
2017
Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, Stockholm: Kungl Krigsvetenskapsakademien 2017, (2) : 133-145
Eklund, Niklas; Elfving, Jörgen
2017
The Polar Journal, Routledge 2017, Vol. 7, (1) : 86-103
Eklund, Niklas; van der Watt, Lize-Marié
2017
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 9
Jarstad, Anna; Åkebo, Malin; Johansson, Patrik; et al.
2017
Nordic Police Research Seminar: Proceedings - Oslo 8th-9th September 2016, Oslo: Politihøgskolen 2017 : 73-86
Landström, Lena; Eklund, Niklas
2017
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2017, Vol. 119, (3) : 367-387
Lidström, Anders; Eklund, Niklas; Westin, Kerstin
2016
Regime Changes in 20th Century Europe: Reassessed, Anticipated and in the Making, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2016 : 370-397
Eklund, Niklas
2016
Skoljuridik, Malmö: Liber 2016 : 39-59
Eklund, Niklas; Lundmark, Kjell
2016
Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, Kungl. Krigsvetenskapsakademien 2016, (1) : 41-51
Elfving, Jörgen; Eklund, Niklas
2015
Forskning och Teknikutveckling (FoT), Ö 645/2014, bilaga 4.1.
Eklund, Niklas
2015
Journal on Baltic Security, Tartu: Baltic Defence College 2015, Vol. 1, (1) : 71-84
Eklund, Niklas
2015
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 37-52
Ersson, Svante; Eklund, Niklas; Kolam, Kerstin
2015
Studies in Conflict and Terrorism, Taylor & Francis 2015, Vol. 38, (5) : 359-379
Strandh, Veronica; Eklund, Niklas
2013
Polisen - verksamhet och arbete, Malmö: Liber 2013 : 19-40
Eklund, Niklas
2013
Routledge handbook of regionalism and federalism, Abingdon & New York: Routledge 2013 : 318-332
Eklund, Niklas
2013
Arménytt, Stockholm: ATS och PROD Armé 2013, (1) : 23-30
Eklund, Niklas; Elfving, Jörgen; Mattsson, Peter
2013
Polisen - verksamhet och arbete, Malmö: Liber 2013 : 9-18
Eklund, Niklas; Landström, Lena
2013
Malmö: Liber 2013
2013
Revista de Ciencias Militares, Lissabon: Instiuto de Estudios Superiores Militares (IESM) 2013, Vol. 1, (1) : 29--47
Eklund, Niklas; Mattsson, Peter A.
2012
Forskning och teknikutveckling (FoT) Försvarshögskolan, Ö744/2011, underbilaga 1.2
Eklund, Niklas
2012
Skoljuridik, Malmö: Liber 2012 : 39-59
Eklund, Niklas; Lundmark, Kjell
2012
Stockholm: Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga avdelningen 2012
Eklund, Niklas; Mattsson, Peter A
2012
ISMS Conference October 23-24, 2012 at the Royal Military College of Canada in Kingston, Ontario
Eklund, Niklas; Mattsson, Peter; Drivenes, Knut-Olav
2011
ECPR General Conference: Section 23 Innovation and Change in Local Governance and Politics, Panel 291 Local Citizenship and Democratic Institutions in City Regions
Eklund, Niklas
2011
XVI Nordiska statsvetarkongressen: Arbetsgruppen Urban politik i ett nordiskt sammanhang
Eklund, Niklas
2011
Skoljuridik, Malmö: Liber 2011 : 37-58
Eklund, Niklas; Lundmark, Kjell
2010
Stockholm: Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga avdelningen 2010
Eklund, Niklas
2010
EURA Conference 2010: Track 2: Metropolitan Governance and the Dynamics of City Regions
Eklund, Niklas
2010
Tvärsnitt, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) 2010, (4)
Lidström, Anders; Eklund, Niklas; Westin, Kerstin
2009
Invandrare och minoriteter. Tidskrift för forskning, politik, kultur och debatt, Vol. 36, (6) : 14-17
Eklund, Niklas
2009
Leadership and intercultural dynamics, Charlotte: Information Age Publishing 2009 : 259-279
Eklund, Niklas; Johansson, Olof; Repa, Theodore
2009
Journal of Social Science Education, Bielefeld: sowi-online e.V. 2009, Vol. 8, (2) : 81-93
Eklund, Niklas; Larsson, Anna
2009
Skoljuridik, Malmö: Liber 2009 : 37-57
Eklund, Niklas; Lundmark, Kjell

Forskningsprojekt

1 januari 2017 till 31 december 2024