Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

AI samarbeten

Umeå universitet bygger sina AI-satsningar på en stark tradition av mångvetenskapligt samarbete och tät samverkan med det omgivande samhället.

Bli medlem i UmeAI Network

Umeå universitet bygger ett nätverk av forskare, lärare, studenter och yrkesverksamma som vill lära sig, diskutera och samarbeta kring AI-relaterade frågor. UmeAI Networkoch inkluderar seminarier, paneldiskussioner, kurser och andra aktiviteter.

Registrera dig i UmeAI Network

Digital Impact North

Digital Impact North är ett initiativ för att skapa en av Europas ledande regioner inom IT, artificiell intelligens och digitalisering, känd för att leverera och attrahera genom gränsöverskridande samverkan.

Initiativet är taget av Umeå universitet och dess IT-institutioner, tillsammans med Region Västerbotten, Umeå kommun, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå Science Park för att tillsammans med företag, kommuner och forskningsaktörer i norra Sverige etablera regionen som ett internationellt starkt område för utveckling av det framtida digitala samhället.

Digital Impact Norths webbplats

AI-kompetens för Sverige

Umeå universitet är ett av sju universitet som ingår i det statliga initiativet AI Competence for Sweden, som syftar till att öka kunskapen om AI i samhället och bygga en nationell plattform för utbildning och forskning. Vid Umeå universitet anordnas bland annat AI Friday.

I den fakultetsöverskridande arbetsgruppen vid Umeå universitet sitter Helena Lindgren (ordförande), Karin Danielsson, Per Holm, Tommy Löfstedt, Anna Mannelqvist, Ola Ringdahl och Patrik Rydén.

Lokala aktiviteter vid Umeå universitet