"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Swedish Center for Digital Innovation

Forskargrupp Vi forskar kring digitalisering och digital innovation inom näringsliv såväl som offentlig sektor.

Affärsnytta med AI - SCDI AI Business Lab 

AI Business Lab fokuserar på konkreta och verksamhetsnära samarbeten för att erbjuda digitala lösningar och AI-kompetens till de som vill ta sin organisation vidare. Är du intresserad, ta kontakt med oss!


Swedish Center for Digital Innovation studerar hur digital teknik bidrar till värdeskapande och på vilket sätt den förändrar villkoren för verksamheter och samhället i stort. Vi jobbar också med att utveckla nya forskningsmetoder för att analysera de datamaterial som genereras i samband med digitaliseringsprocesser.

Exempel på forskningsfrågor

  • Vilka möjligheter och utmaningar är associerade med digitaliseringsprocesser inom näringsliv, offentlig sektor och samhället som helhet?
  • På vilka sätt är digitala plattformar, organisationer och dess omgivning sammanflätade i digitala transformationsprocesser?

  • Hur, och av vem, kontrolleras digitaliseringsprocesser inom och mellan organisationer, och hur kan perifera aktörer påverka dessa processer

  • På vilka sätt vävs sociala medier samman i organisationers vardag

  • Meningsskapande processer kring ny teknik och hur de kan leda till värdeskapande processer för individer och organisationer

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för digital samhällsforskning
Senast uppdaterad: 2024-02-04