Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Swedish Center for Digital Innovation

Forskningsgrupp Inom detta center bedrivs studier av digitalisering och digital innovation inom näringsliv såväl som offentlig sektor.

Vi fokuserar på hur digital teknik bidrar till värdeskapande och bidrar till att förändra villkoren för verksamheter och samhället i stort. Vi jobbar också med att utveckla nya forskningsmetoder för att analysera de datamaterial som genereras i samband med digitaliseringsprocesser.

Exempel på forskningsfrågor

Vilka möjligheter och utmaningar är associerade med digitaliseringsprocesser inom näringsliv, offentlig sektor och samhället som helhet?
På vilka sätt är digitala plattformar, organisationer och organisationers omgivning sammanflätade i digitala transformationsprocesser?
Hur, och av vem, kontrolleras digitaliseringsprocesser inom och mellan organisationer, och hur kan perifera aktörer påverka dessa processer?
På vilka sätt vävs sociala medier samman i organisationers vardag?
Hur meningsskapande processer kring ny teknik leda till värdeskapande processer för individer och organisationer?

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för digital samhällsforskning